Geld afgeschreven

Is er door ons geld afgeschreven van uw rekening? Dan moest u nog één of meer boetes betalen.

Hierover hebt u brieven en aanmaningen gekregen van ons. Maar u hebt nog niet alles betaald. Wij mogen nu het bedrag dat u nog moet betalen van uw rekening afhalen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 500 per keer. Per boete mogen wij dit twee keer doen.

Mag het CJIB geld van uw rekening halen?

Het CJIB mag van de minister aan uw bank de opdracht geven om de boete te betalen aan ons. Uw bank moet onze opdracht uitvoeren.
Hebben wij geld van uw rekening geschreven? Dan krijgt u hierover van ons een brief. De brief heet ‘kennisgeving van verhaal’.

Voor verkeersboetes staat dit in artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Voor strafbeschikkingen staat dit in artikel 6:4:6 Wetboek van Strafvordering.

Hebt u financiële problemen gekregen?

Hebt u financiële problemen gekregen omdat wij geld van uw rekening hebben afgehaald? Dan kunt u dat digitaal aan ons doorgeven. U moet dan ook bewijzen uploaden, bijvoorbeeld een recent rekeningoverzicht en een overzicht van de rekeningen die u nu niet kunt betalen. Wij beoordelen dan of we het bedrag weer aan u terugbetalen.
Schrijft u liever een brief? Schrijf dan ‘VZD afschrijving spoed’ op de envelop, voeg kopieën toe van bewijzen en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie D&I - Incasso
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden 

Let op: vermeld in uw brief of u een betalingsregeling wilt afspreken. Wij beoordelen dan uw aanvraag en sturen u daarover een brief. Vraagt u geen betalingsregeling aan? Of mag u niet in termijnen betalen? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.