Ik ben het er niet mee eens dat het CJIB geld van iemands rekening mag afschrijven

Als u een verkeersboete moet betalen, krijgt u eerst brieven en aanmaningen van ons. Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan mogen wij het bedrag dat u nog moet betalen van uw rekening afhalen. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u hierover de rechter een brief schrijven.

Het CJIB mag van de minister aan uw bank de opdracht geven om de boete te betalen aan ons. Dit staat in artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Bent u het daar niet mee eens?

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het er niet mee eens bent dat wij geld van uw rekening kunnen laten halen.
  • Stuur deze brief naar de rechtbank waar uw woonplaats onder valt. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum die op de ‘kennisgeving van verhaal’  staat, die wij u hebben gestuurd.

De rechter behandelt uw brief. Hiervoor moet u kosten betalen. Hebt u een laag inkomen? Vraag dan in uw brief of u minder mag betalen.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven