Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Verklaring derdenbeslag

Wij hebben gegevens nodig voor de verwerking van het beslag op het inkomen. U moet op dit webformulier aangeven of u aan het verzoek om inhouding op het loon of de uitkering kunt voldoen.

Velden aangegeven met een * zijn verplicht.

Gegevens schuldenaar
Dit is de persoon die een schuld heeft bij het CJIB.
Gegevens derde-beslagene (werkgever of uitkeringsinstantie)
1. Motivatie vordering
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, bmp of pdf.
2. Gegevens betaling
Hoe berekent u het bedrag dat u per maand aan het CJIB moet betalen?

1.    Bepaal het netto bedrag van de periodieke betaling. Reken het om naar een netto maandbedrag als u niet per maand betaalt. 

2.    Tel daarbij op het netto bedrag van eventuele bijzondere uitkeringen zoals vakantiegeld, overwerkvergoeding en een eindejaarsuitkering (13e maand) in de maand van uitbetaling.

3.    Trek af het bedrag voor levensonderhoud, de zogenoemde beslagvrije voet.

4.    Betaal maximaal het openstaande bedrag.

Op cjib.nl/beslag staat meer informatie over de berekening van het bedrag dat u aan het CJIB moet betalen. 

3. Beslag loon / uitkering
Gegevens beslaglegger
4. Privé gebruik lease-auto