Ik ben het niet eens met een bestuurlijke boete van het CAK

Hebt u een brief van ons gekregen waar ‘bestuurlijke boete’ op staat? En staat in die brief dat het CAK deze boete heeft opgelegd? Dan hebt u deze boete gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt genomen. Als u het hier niet mee eens bent kunt u bezwaar maken. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Waarom hebt u deze brief gekregen?

Als het CAK ziet dat u onverzekerd bent, dan krijgt u van hen een brief met een dringend verzoek binnen 3 maanden een zorgverzekering te nemen. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete van het CAK. Wij versturen deze boete.

Wilt u bezwaar maken tegen deze boete?

U moet dan een brief sturen aan het CAK. Dat moet binnen 6 weken nadat u de boete hebt gekregen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Belangrijk! U moet de boete wel betalen. Ook als u een bezwaar hebt geschreven.
Hebt u de boete onterecht gekregen? Dan betaalt het CAK het bedrag van de boete aan u terug.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Verhuurderbijdrage
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten