Ik heb geen zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Dat staat in de wet. Als u in Nederland woont of werkt en u hebt geen zorgverzekering, dan krijgt u een boete.

Als u een boete hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt, dan moet u twee dingen doen:

  1. U moet de boete betalen. Op de brief staat hoe dat in drie termijnen kan.
    Is dit bedrag te hoog? Neem dan contact met ons op. We kijken dan met u naar de mogelijkheden.
  2. U moet zo snel mogelijk een zorgverzekering nemen. En u moet dan elke maand de  premies voor de verzekering betalen. U krijgt dan geen tweede boete.

Wat gebeurt er als u geen zorgverzekering neemt?

  1. Hebt u na de tweede boete geen zorgverzekering genomen? Dan neemt het CAK een zorgverzekering voor u. Deze verzekering is voor twaalf maanden. Het CAK vraagt uw werkgever of uitkeringsinstantie om uw premie te betalen. Zij halen de premie dan af van uw salaris of uitkering.
  2. Lukt dat niet? Dan vraagt het CAK ons om ervoor te zorgen dat u de premies betaalt. Als u zorgtoeslag krijgt, gebruiken wij die om een deel van uw premie te betalen. Dit betekent dat wij en niet u, uw zorgtoeslag van de belastingdienst krijgen. Voor het bedrag dat dan overblijft, krijgt u een brief van ons. Hierop staat hoeveel u binnen zes weken nog moet betalen.
  3. Hebt u na zes weken niet betaald aan ons? Dan doen we twee dingen:
  • Eerst sturen we u een brief met een herinnering. Daarin vragen we u om zo snel mogelijk te betalen. U hebt dan ook al de rekening voor de nieuwe maand gekregen. Die moet u ook betalen.
  • Betaalt u daarna nog steeds niet? Dan schakelen we een deurwaarder in. U kunt proberen met de deurwaarder een betalingsregeling af te spreken. Betaalt u niet? Dan mag de deurwaarder uw spullen verkopen. Ook mag hij aan uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om een deel van uw loon of uitkering aan hem over te maken. Of aan uw bank om geld van uw rekening aan hem over te maken.

Let op: u moet ook de kosten voor de deurwaarder betalen.

Wat gebeurt er na twaalf maanden met deze zorgverzekering?

Na twaalf maanden betaalt u de nieuwe premies weer elke maand direct aan de zorgverzekeraar.

Hebt u nog niet alle premies betaald?

Dan krijgt u van ons een brief waarin staat welk bedrag u nog moet betalen. U kunt dit bedrag in één keer of in termijnen betalen. In de brief staat hoe dat moet.

U woont niet meer in Nederland. Waarom krijgt u post van ons?

Woont u nu in het buitenland, maar hebt u voor een bepaalde periode in Nederland gewoond, gewerkt of gestudeerd? Ook dan had u een zorgverzekering moeten nemen. U hebt dat niet gedaan. Daarom moet u een boete betalen.

Wat moet u doen als u het niet eens bent met de boete?

Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u de boete van het CAK hebt gekregen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK. Als u bezwaar maakt, moet u de boete wel betalen. Wordt het duidelijk dat u de boete niet hoeft te betalen, dan krijgt u het geld terug.