Deurwaarder

U moet nog één of meer boetes betalen. Of u moet voor de zorgverzekering nog uw premie of de eindafrekening hiervan betalen. Hierover hebt u brieven en aanmaningen gekregen van ons. Maar u hebt nog steeds niet of niet alles betaald. Dan kunnen wij een deurwaarder vragen om ons te helpen. Lees hieronder wat dit betekent.

Waarom komt de deurwaarder bij u?

U hebt uw boete of uw premiemaand of eindafrekening van de zorgverzekering nog niet betaald aan ons. Daarom vragen we een deurwaarder om ons te helpen. Hij gaat ook proberen om u dit bedrag te laten betalen. Daarom hebt u van de deurwaarder een dwangbevel gekregen. Dit is een brief waarin staat om welke boete het gaat en wanneer u moet betalen.

Wat doet de deurwaarder?

De deurwaarder gaat proberen om u de boete te laten betalen. Hoe doet hij dat?

  1. U krijgt eerst een dwangbevel van de deurwaarder. In deze brief staat om welke boete het gaat. En ook welk bedrag u voor welke datum moet betalen.
     
  2. U kunt proberen om met de deurwaarder een regeling af te spreken. U betaalt dan in delen aan de deurwaarder. Betaalt u niet? Dan mag de deurwaarder uw spullen verkopen. Ook mag hij aan uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om een deel van uw loon of uitkering aan hem over te maken. Of aan uw bank om het geld van uw rekening aan hem over te maken.

Let op: de kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen.

Wat moet u doen als u de boete niet kunt betalen?

Kunt u de boete niet betalen? Bel of mail dan met de deurwaarder. Misschien kunt u afspreken om de boete in delen te betalen.

Let op: de kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen.

Bent u het er niet mee eens dat wij de deurwaarder hebben ingeschakeld?

Als u het er niet mee eens bent dat wij de deurwaarder hebben ingeschakeld, dan kunt u bezwaar maken. Lees hoe u bezwaar maakt tegen de deurwaarder bij:

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten