Overheidsincasso

Hebt u een aankondiging gekregen met de letter R? U krijgt deze brief als u een bedrag moet betalen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1: We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met de letter R. Hierin staat dat de vordering is overgedragen naar het CJIB, hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2: We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u het bedrag niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om te proberen u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Close