Lichte daling verkeersovertredingen, behalve ‘verboden voor verkeer’

Leeuwarden, 28 mei 2024, 14:05 uur — Leeuwarden, 28 mei 2024, 15:00 uur — Het aantal verkeersovertredingen op grond van de Wahv (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) is de eerste vier maanden van dit jaar iets gedaald in vergelijking met de eerste vier maanden van 2023. Binnen het totaal valt wel de stijging van de boetes voor enkele (in)rijverboden op.

Totaal aantal boetes: meeste voor snelheid

In totaal werden in het eerste tertiaal van 2024 2.592.939 zogenoemde Mulderboetes uitgeschreven: een daling met 2,6 procent ten opzichte van dezelfde periode 2023 (2.662.482). De grootste categorie bestaat uit snelheidsovertredingen (1.894.399 in 2024, 2.009.473 in de eerste vier maanden van 2023). De grootste procentuele daling was te zien bij trajectcontroles (min 15,2 procent). 

Andere grote categorieën Wahv-overtredingen zijn die voor het negeren van een (rood) verkeerslicht en verkeerd of niet betaald parkeren of stilstaan. Voor het rijden door rood licht werden de eerste vier maanden 69.505 (in 2023 75.837) boetes uitgeschreven. Het aantal boetes voor foutief parkeren bleef nagenoeg gelijk: 175.645 tegen 175.582.

Stijging boetes voor inrijverboden

Binnen de categorie ‘overige verkeersovertredingen’ valt vooral de grote stijging van de overtredingen van (in)rijverboden op. Die stijging was ook al in de jaarcijfers over 2023 te zien, al lijkt zich inmiddels een lichte daling van de overtredingen van inrijverboden van milieuzones voor te doen. In totaal werden zo’n 170.000 overtredingen van inrijverboden geconstateerd: ongeveer 90.000 meer dan in de eerste vier maanden van 2023. De toegenomen cijfers komen vermoedelijk vanwege de stijging van het aantal verkeersbeperkende maatregelen in (binnen)steden en dorpskernen.

Minder boetes voor helmplicht en handheld bellen

Er werden in de eerste vier maanden van dit jaar minder overtredingen geconstateerd van mensen die niet handsfree belden (60.279 in 2024 tegen 68.897 in 2023) en het niet voeren van fietsverlichting (13.850 tegen 20.656). Het beboeten van het niet dragen van een helm op brommer of snorfiets daalde ook (van 32.793 naar 13.571). Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat snorfietsers er nu aan gewend zijn dat ook voor hen een helm verplicht is. Die maatregel werd in het kader van de verkeersveiligheid per 1 januari 2023 ingevoerd.

Buitenlandse kentekens

Het aantal verkeersovertredingen begaan door buitenlandse kenteken(houders) bleef nagenoeg gelijk: 247.027 in de eerste vier maanden van 2024 tegen 255.379 in 2023. De grootste aantallen werden uitgeschreven voor Duitse, Belgische, Poolse, Franse en Roemeense voertuigen.

Rapportages: 

Bekijk ook