Premies voor uw zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Dat staat in de wet. Hieronder leest u wat wij doen in de volgende situaties:

- U hebt de premies voor uw zorgverzekering niet betaald.
- U hebt geen zorgverzekering afgesloten.

U hebt de premies voor uw zorgverzekering niet betaald

Hebt u de premies voor uw zorgverzekering al meer dan zes maanden niet betaald? Dan geeft uw zorgverzekeraar dit door aan het CAK. U moet dan twee dingen doen:

  • U spreekt met uw zorgverzekeraar af hoe u alle premies betaalt, die u nog moet betalen.
  • U moet de nieuwe premies aan het CAK betalen. Het CAK vraagt aan uw werkgever of uitkeringsinstantie om uw premie te betalen. Zij halen de premie dan af van uw salaris of uitkering. Lukt dat niet? Dan krijgt u met ons te maken. U moet de premie elke maand aan ons betalen.

Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

   Stap 1:  We controleren of u zorgtoeslag krijgt

Als u zorgtoeslag krijgt, gebruiken wij die om een deel van uw premie te betalen. Dit betekent dat wij uw zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgen. En u niet. Voor het bedrag dat dan overblijft, krijgt u een brief van ons. Hierop staat hoeveel u binnen zes weken nog moet betalen.

   Stap 2:  We sturen u elke maand een brief

We sturen u elke maand een brief voor het bedrag dat u nog moet betalen. Dit bedrag moet u binnen zes weken betalen.

   Stap 3:  We sturen u een herinnering

Hebt u na zes weken niet betaald aan ons? Dan sturen we u een brief met een herinnering. Daarin vragen we u om zo snel mogelijk te betalen. U hebt dan ook al de rekening voor de nieuwe maand gekregen. Die moet u ook betalen.

   Stap 4:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

   Stap 5:  We sturen u geen brieven meer

Hebt u de schuld bij uw zorgverzekeraar betaald? Of hebt u zich aangemeld voor schuldhulpverlening? Dan geeft de zorgverzekeraar dit door aan het CAK. U betaalt dan weer elke maand premie aan uw zorgverzekeraar. Niet meer via ons aan het CAK. 

U hebt geen zorgverzekering afgesloten

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Dat staat in de wet.
Eerst krijgt u brieven waarin staat dat u een zorgverzekering moet nemen. Als u dat niet doet, dan krijgt u een boete. Sluit u nog geen zorgverzekering af, dan krijgt u een tweede boete. Hebt u na de tweede boete nog geen zorgverzekering afgesloten? Dan regelt het CAK een zorgverzekering voor u. Deze verzekering is voor twaalf maanden. U moet dan elke maand premie betalen aan het CAK.

Betaalt u de premies voor uw zorgverzekering niet?
Dan vraagt het CAK aan uw werkgever of uitkeringsinstantie om de premie van uw salaris of uitkering af te halen. Lukt dat niet? Dan vraagt het CAK aan het CJIB om u te laten betalen. Hieronder leest u wat wij dan doen.

   Stap 1:  We controleren of u zorgtoeslag krijgt

Als u zorgtoeslag krijgt, gebruiken wij die om een deel van uw premie te betalen. De Belastingdienst zorgt er dan voor dat wij uw zorgtoeslag krijgen, in plaats van u. Voor het bedrag dat dan overblijft, krijgt u een brief van ons. Hierop staat hoeveel u nog moet betalen en voor welke datum u moet betalen

   Stap 2:  We sturen u elke maand een brief

We sturen u voor elke maandpremie een brief  voor het bedrag dat u nog moet betalen. U moet dit bedrag binnen zes weken betalen.

   Stap 3:  We sturen u een herinnering

Hebt u na 6 weken niet betaald aan ons? Dan sturen we u een brief met een herinnering. Daarin vragen we u om zo snel mogelijk te betalen. U hebt dan ook al de rekening voor de nieuwe maand gekregen. Die moet u ook betalen.

   Stap 4:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

   Stap 5:  We sturen u een brief met een eindafrekening

Na 12 maanden gaat u de premie voor uw verzekering betalen aan een zorgverzekeraar. Het CAK maakt dan een eindafrekening. Hierop staat wat u nog moet betalen. U krijgt hierover een brief met de tekst ‘eindafrekening’. U kunt dit bedrag in één keer betalen of in delen.
Als u het eerste deel betaalt, dan krijgt u automatisch een nieuwe brief.
Als u te laat betaalt of niet het hele bedrag, dan kunnen wij een deurwaarder vragen om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.