Nieuws

Meer dan 3 miljoen verkeersovertredingen in tweede tertiaal 2023

10 oktober 2023

 In het tweede tertiaal van 2023 (mei t/m augustus) zijn 3.139.438 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is een stijging van 6,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.937.812 verkeersboetes opgelegd. De stijging is met name te verklaren door toenemende drukte op de wegen. Daarbij zijn er meer boetes opgelegd voor te hard rijden, handheld telefoongebruik en het niet voldoen aan de helmplicht.