Overzicht Schuldhulpverlening voor iemand anders

U wilt weten welke boete(s) iemand anders moet betalen vóórdat die persoon een minnelijke schuldregeling krijgt. Daarvoor hebt u een Overzicht Schuldhulpverlening nodig.

U hebt een machtiging nodig

Omdat u een overzicht voor iemand anders aanvraagt, moet u bij het aanvraagformulier een machtiging uploaden.
Een machtiging is een brief of document waarin staat dat u zaken mag regelen voor iemand anders, bijvoorbeeld bij de gemeente of Belastingdienst.
Bent u bewindvoerder of curator? Dan kunt u het vonnis van de rechtbank uploaden.

Hoe maakt u een machtiging?

Maak een veilige kopie van het identiteitsbewijs van de persoon waarvoor u de aanvraag doet.

Op deze kopie schrijft u:

Ik geef toestemming aan <naam van de persoon die het overzicht aanvraagt> om voor mij een afspraak te maken met het CJIB.

Zet allebei uw handtekening op de kopie.

Stuurt u geen machtiging mee? Dan behandelen wij de aanvraag niet.

Gebruikt deze persoon de Berichtenbox van de overheid?

En heeft deze persoon aangegeven dat ook post van het CJIB in deze berichtenbox moet komen? Dan staat het overzicht binnen één werkdag hierin. Als u bent gemachtigd voor de Berichtenbox, dan kunt u het overzicht daar bekijken. Bent u daarvoor nog niet gemachtigd, dan kunt u dit eerst regelen via machtigen.digid.nl.
Gebruik om het overzicht aan te vragen het aanvraagformulier Overzicht openstaande zaken. Vul de gegevens van de persoon in waarvoor u het overzicht wilt ontvangen. Een machtiging uploaden is niet nodig, als u gemachtigd bent voor de Berichtenbox.
U ontvangt het overzicht alleen in de Berichtenbox en niet meer via de post.