Chcą się Państwo odwołać od postanowienia prokuratora?

Odwołali się Państwo do prokuratora od decyzji o mandacie i nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniem? Mogą się Państwo ponownie odwołać.

Chcą się Państwo odwołać od postanowienia prokuratora?

Jeśli są Państwo właścicielem pojazdu, z użyciem którego popełniono zarzucane wykroczenie drogowe albo nie są Państwo właścicielem pojazdu, ale Państwa nazwisko widnieje na piśmie od prokuratury, mogą Państwo odwołać się od postanowienia prokuratora.

Jeśli kierowali Państwo pojazdem, który nie jest Państwa własnością i chcą złożyć odwołanie, muszą Państwo skorzystać z formularza upoważnienia.

Odwołanie od postanowienia prokuratora należy złożyć kierując pismo do sądu rejonowego w ciągu 6 tygodni od daty nadania naszego listu.

 • Pismo z odwołaniem musi zawierać wszystkie poniższe informacje: 
  - Państwa imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia,
  - uzasadnienie odwołania się od postanowienia prokuratora,
  - numer IBAN, czyli numer Państwa rachunku bankowego,
  - datę pisma,
  - Państwa podpis.
   
 • Pismo z odwołaniem należy przesłać wraz z kopią otrzymanego postanowienia na adres prokuratury:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  Postbus 8225
  3503 RE UTRECHT
  Holandia

Najpierw należy zapłacić mandat

Przy składaniu odwołania do sądu rejonowego obowiązkowe jest ‘wniesienie zabezpieczenia’. Zabezpieczenie to jest wnoszone w formie zapłaty mandatu, łącznie z kosztami administracyjnymi. W przypadku mandatów powyżej 225,- € należy zapłacić w Centralnym Biurze Poboru Należności Sądowych (CJIB) co najmniej 225,- € oraz koszty administracyjne. Jeśli nie ukończył(a) Pan/Pani jeszcze 16. roku życia, a kwota mandatu przekracza 112,50 €, musi Pan/Pani zapłacić co najmniej 112,50 € i koszty administracyjne.
Jeżeli nie dokona Pan/Pani płatności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd rejonowy nie rozpatrzy odwołania. Wtedy i tak będzie Pan/Pani musiał(a) zapłacić mandat.

Przy składaniu odwołania do sądu rejonowego obowiązkowe jest „wniesienie zabezpieczenia” poprzez zapłacenie mandatu i kosztów administracyjnych. W przypadku mandatów powyżej 225,- € należy zapłacić w Centralnym Biurze Poboru Należności Sądowych (CJIB) co najmniej 225,- € oraz koszty administracyjne (link do płatności). Jeśli nie ukończyli Państwo jeszcze 16. roku życia, a kwota mandatu przekracza 112,50 €, muszą Państwo zapłacić co najmniej 112,50 € i koszty administracyjne.
W razie niedokonania tej płatności istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd rejonowy nie rozpatrzy Państwa odwołania. Wówczas i tak będą Państwo musieli zapłacić mandat.

Jakie jest dalsze postępowanie?


Prokurator najpierw ponownie rozpatrzy Państwa odwołanie. Jeżeli będzie w dalszym ciągu przekonany, że mandat został nałożony słusznie, przekaże Państwa odwołanie do sądu rejonowego. Otrzymają Państwo wówczas pismo z prokuratury (Parket CVOM).

Jeżeli w piśmie zawarta będzie informacja o przekazaniu odwołania do sądu rejonowego, dostaną Państwo wezwanie z sądu do stawienia się na rozprawie. Podczas rozprawy sędzia poprosi Państwa o uzasadnienie, dlaczego odmawiają Państwo przyjęcia mandatu. Sędzia sądu rejonowego najczęściej od razu wydaje postanowienie w tego rodzaju sprawach. Orzeczenie wydane na piśmie otrzymają też Państwo pocztą.Jeżeli nie mogą lub nie chcą się Państwo stawić na posiedzeniu sądu, sędzia będzie musiał podjąć decyzję na podstawie akt sprawy. Orzeczenie sądu rejonowego zostanie Państwu wysłane pocztą.

Zwrot pieniędzy

Od postanowienia sądu rejonowego zależy, czy otrzymają Państwo z powrotem swoje pieniądze.Jeżeli sędzia nie przyzna Państwu racji, zapłacona przez Państwa kwota nie zostanie zwrócona. Jeśli jednak sąd zdecyduje o unieważnieniu postanowienia lub zmniejszeniu kwoty mandatu, otrzymają Państwo (częściowy) zwrot zapłaconej kwoty. W obu przypadkach zostaną Państwo odpowiednio poinformowani przez Centralne Biuro Poboru Należności Sądowych (CJIB) w odrębnym piśmie.