Opłacenie grzywny w ratach

Jeśli na obywatela zostanie nałożona grzywna, której nie może on spłacić jednorazowo, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zawarcia z nami umowy o rozłożenie płatności na raty. Poniżej znajdują się warunki, w których sytuacja ta ma zastosowanie.

Kiedy można uzgodnić z nami płatność w ratach?

Mogą Państwo uzgodnić z nami płatność mandatu/grzywny w ratach, jeżeli:

  1. kwota kary wynosi 75 € lub więcej, bądź też mają Państwo do zapłacenia więcej kar pieniężnych, których suma wynosi co najmniej 75 €. Dotyczy to kary pieniężnej wraz z ewentualnymi kwotami, o które została powiększona. Do kwoty kary nie wlicza się kosztów administracyjnych.
  2. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uzgadniali już Państwo rozłożenie płatności na raty? Jeśli tak, mogą Państwo uzgodnić z nami kolejną płatność w ratach pod warunkiem, że wywiązali się Państwo z poprzednich uzgodnień.

Jeśli spełniają Państwo powyższe wymogi i chcą zawnioskować o płatność należnej kary w ratach, proszę skorzystać z tego formularza.

Mogą się też Państwo skontaktować z nami w inny sposób.

Spełniają Państwo niezbędne wymogi i uzgodniliśmy płatność w ratach?

Wyślemy wówczas do Państwa pismo, w którym podane będą kwoty należne do zapłaty wraz z terminami, w których należy je zapłacić.

Nie zgadzają się Państwo z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

Przysługuje Państwu prawo do odwołania się również od tej decyzji. Po złożeniu odwołania nie muszą Państwo jeszcze płacić mandatu. Nie trzeba więc jeszcze również uzgadniać z nami warunków płatności kary w ratach.