Opłacenie grzywny w ratach

Jeśli na obywatela zostanie nałożona grzywna, której nie może on spłacić jednorazowo, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zawarcia z nami umowy o rozłożenie płatności na raty. Poniżej znajdują się warunki, w których sytuacja ta ma zastosowanie.

Czy chcesz zawrzeć umowę dotyczącą płatności?

Skontaktuj się z nami.

Procedura postępowania w przypadku spełnienia powyższych warunków i wyrażenia przez nas zgody na podpisanie umowy

Prześlemy pismo zawierające kwoty oraz terminy ich spłaty. Jeśli kwoty te przelewane są własnoręcznie przez obywatela, należy uwzględnić fakt, że płatności muszą wpłynąć na nasz rachunek zgodnie z podanymi terminami.

Niezgadzanie się z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe

W przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu mandatu obywatelowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji. W przypadku składania odwołania od decyzji nie ma konieczności jej wcześniejszego uiszczenia. W takiej sytuacji na tym etapie nie należy również zawierać umowy dotyczącej płatności w ratach.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Zamknij