Niezgadzanie się z decyzją

Co może zrobić obywatel w przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu grzywny? Istnieje możliwość formalnego zakwestionowania decyzji o nałożeniu grzywny. Określa się je mianem „odwołania” od nałożonej grzywny. Sposób odwołania zależy od rodzaju grzywny. Należy sprawdzić poniżej rodzaj nałożonej grzywny, a następnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania.