Działalność CJIB

CJIB jest instytucją wykonawczą podlegającą pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawiedliwości. Nasza działalność opiera się na przeprowadzeniu egzekucji grzywien i innych kar w celu zagwarantowania, że wszelkie nałożone przez sąd obciążenia są natychmiastowo i skutecznie pobierane. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie naszej działalności.