Działalność CJIB

CJIB jest instytucją wykonawczą podlegającą pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawiedliwości. Nasza działalność opiera się na przeprowadzeniu egzekucji grzywien i innych kar w celu zagwarantowania, że wszelkie nałożone przez sąd obciążenia są natychmiastowo i skutecznie pobierane. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie naszej działalności.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Zamknij