Opłacenie mandatu

Obywatel otrzymał od nas pismo informujące o konieczności opłacenia mandatu. Poniżej znajduje się opis procedury opłacenia mandatu.

Jaką kwotę należy zapłacić? Do kiedy?

Termin uiszczenia opłaty podany został w przesłanym piśmie. W piśmie tym podany został również ostateczny termin wpłynięcia opłaty na nasz rachunek bankowy. Jeśli termin ten już upłynął, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie.

W jaki sposób dokonać opłaty za pomocą przelewu bankowego?

Opłaty można dokonać, korzystając z bankowości elektronicznej, uwzględniając poniższe dane:

 • Podać prawidłowy numer IBAN. Numer ten został podany w otrzymanym piśmie.

   
 • Podać numer BIC/SWIFT (kod identyfikujący bank): INGBNL2A

   
 • Nazwa i adres naszego banku:

  ING Bank N.V.

  Foreign Operations

  Postbus 1800

  1000 BV Amsterdam

  Holandia

   
 • Nazwa posiadacza rachunku: CJIB

   
 • Należy przelać prawidłową kwotę, włączając opłatę administracyjną, wskazaną w przesłanym piśmie.

   
 • Należy również podać prawidłowy numer referencyjny płatności. Numer referencyjny płatności to 16-cyfrowy numer CJIB podany w przesłanym piśmie.

Mandatu nie można opłacić kartą kredytową, czekiem ani gotówką.

W przypadku braku pewności co do wymaganej kwoty do opłacenia

Prosimy o kontakt.

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top