Nie zgadzam się z ponagleniem do zapłaty

Obywatel jest zobowiązany do opłacenia grzywny nałożonej przez Holandię. Pomimo otrzymania pisma w tej sprawie obywatel dopuścił się zaniechania opłacenia grzywny w terminie. Z tego względu obywatel otrzymuje wezwanie do zapłaty. Oznacza to, że kwota do zapłaty wzrosła.

Jakie jest postępowanie w przypadku, gdy obywatel nie otrzymał od nas żadnej korespondencji lub dokonał już opłaty grzywny?

Obywatel może otrzymać wezwanie przez pomyłkę. Sprawdzimy, czy taka sytuacja dotyczy danej osoby. W takim przypadku należy wypełnić ten formularz. Sprawdzimy naszą dokumentację i prześlemy pismo o aktualnym stanie sprawy.

W jaki sposób obliczana jest kwota wskazana na wezwaniu?

Sposób obliczania opłat za wezwanie jest określony przez prawo.

Jeśli korespondencja przesłana do obywatela zawiera kod pisma M, opłata za pierwsze wezwanie wynosi 50% kwoty mandatu. Opłata za drugie wezwanie stanowi dodatkowe 100% od kwoty mandatu + kwota pierwszego wezwania.

Przykład

Mandat opiewa na kwotę50 euro
Pierwsze wezwanie75 euro = 50 euro x 1,5
Drugie wezwanie150 euro = 50 euro x 3

Jeśli korespondencja przesłana do obywatela zawiera kod pisma O, opłata za pierwsze wezwanie wynosi 20 euro. Opłata za drugie wezwanie wynosi 20% kwoty pierwszego wezwania (co najmniej 40 euro).

Obywatel jest zobowiązany do jednorazowego opłacenia pełnej kwoty opłat administracyjnych.