Nasze procedury – grzywny

Otrzymanie korespondencji z kodem pisma O oznacza otrzymanie decyzji o nałożeniu grzywny. Poniżej znajduje się opis procedury, zgodnie z którą zostanie pobrana należność za nałożoną grzywnę.

Krok 1: Wysłanie do obywatela pisma

Obywatel otrzyma pismo z kodem O. Litera ta oznacza nałożenie na obywatela grzywny. Pismo to może również wskazywać kwotę wymaganą do zapłaty oraz termin płatności. Jeśli grzywna została już wcześniej uregulowana, pismo to może zawierać opłaconą łączną kwotę.

Krok 2: Wysłanie do obywatela wezwań do zapłaty

W przypadku nieopłacenia grzywny lub pełnej kwoty obywatel otrzyma maksymalnie dwa wezwania do zapłaty. Kwota do zapłaty w przypadku pierwszego wezwania jest powiększona o 15 euro względem kwoty pierwotnej. Kwota do zapłaty w przypadku drugiego wezwania jest powiększona o 20% kwoty zamieszczonej na pierwszym wezwaniu i będzie ona wynosiła co najmniej 30 euro.

Przykład

Grzywna opiewa na kwotę200 euro
Pierwsze wezwanie215 euro = 200 euro + 15 euro
 Drugie wezwanie258 euro = 215 euro + 43 euro (= 20% kwoty 215 euro)

Krok 3: Prokuratura Krajowa

W przypadku nieopłacenia należności po otrzymaniu drugiego wezwania sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Krajowej w Holandii. Prokuratura zdecyduje o dalszym postępowaniu w sprawie.