Nasze procedury – grzywny administracyjne

W przypadku zamieszkania lub pracowania na terenie Holandii i braku ubezpieczenia zdrowotnego obywatel podlega karze grzywny. Poniżej znajduje się opis procedury, zgodnie z którą zostanie pobrana należność za nałożoną grzywnę.

Jakie jest dalsze postępowanie w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego?

W pierwszej kolejności obywatel otrzyma pisma informujące o konieczności wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku zamieszkania lub pracowania na terenie Holandii i zaniechania wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego obywatel podlega karze grzywny.

Jeśli obywatel w dalszym ciągu nie wykupi ubezpieczenia zdrowotnego, nałożona zostanie na niego druga grzywna. Jeśli obywatel w dalszym ciągu nie wykupi ubezpieczenia zdrowotnego po nałożeniu drugiej grzywny, holenderski urząd administracji centralnej (Central Administration Office – CAK) wykupi ubezpieczenie zdrowotne dla tego obywatela na okres 12 miesięcy. Obywatel ten będzie zobowiązany do opłacania comiesięcznej dodatkowej opłaty na rzecz CAK.

Jakie jest dalsze postępowanie w przypadku braku opłacania dodatkowych opłat za ubezpieczenie zdrowotne?

W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę holenderskiego lub otrzymywania świadczeń od holenderskiego biura świadczeń CAK zwróci się bezpośrednio do tych stron w celu opłacenia dodatkowych opłat obywatela. W takiej sytuacji pracodawca lub biuro świadczeń umniejszy wynagrodzenie o kwotę opłaty dodatkowej lub umniejszy comiesięczne świadczenia. Jeśli takie działania okażą się nieskuteczne, CAK zwróci się do nas z prośbą o przeprowadzenie egzekucji spłat dodatkowych opłat.

Poniżej znajduje się opis procedury, zgodnie z którą egzekucja ta zostanie wykonana.

Krok 1:  Sprawdzenie, czy obywatel otrzymuje dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli obywatel otrzymuje dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego od holenderskiej administracji podatkowej i celnej (Dutch Tax and Customs Administration), zostanie on przeznaczony na częściową spłatę opłat dodatkowych. Oznacza to, że dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego obywatela będzie przekazywany przez holenderską administrację podatkową i celną bezpośrednio na rzecz CAK. Obywatel otrzyma formularz pobierania zobowiązań pieniężnych wskazujący pozostałą kwotę do spłaty w ciągu sześciu tygodni.

Krok 2:  Comiesięczne wysyłanie pisma do obywatela

Obywatel co miesiąc będzie otrzymywał pismo wraz z formularzem pobierania zobowiązań pieniężnych wskazującym pozostałą kwotę do spłaty. Obywatel jest zobowiązany do opłacenia kwoty w ciągu sześciu tygodni.

Krok 3:  Wysłanie do obywatela wezwania

Jeśli obywatel nie spłaci należnej kwoty w ciągu sześciu tygodni, otrzyma on wezwanie do natychmiastowej zapłaty. Obywatel otrzyma fakturę za każdą kolejną miesięczną płatność. Obywatel będzie zobowiązany również do opłacenia tej faktury.

Krok 4:  Wyznaczenie komornika sądowego w celu pobrania należności

W przypadku nieuregulowania płatności w terminie lub nieopłacenia pełnej kwoty wyznaczony zostanie komornik sądowy w celu pobrania należności. Obywatel będzie również zobowiązany do opłacania kosztów komorniczych.

Krok 5: Wysłanie do obywatela pisma z końcowym rozliczeniem

Po dwunastu miesiącach obywatel będzie zobowiązany do opłacenia dodatkowej opłaty za ubezpieczenie na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. CAK przygotuje rozliczenie końcowe wskazujące należną kwotę do zapłaty. Obywatel otrzyma pismo informujące o tym fakcie wraz z odniesieniem do „Rozliczenia końcowego”. Kwota ta może zostać uregulowana przez obywatela jednorazowo lub w ratach.

Po opłaceniu pierwszej raty obywatel otrzyma nowe pismo wraz z nowym formularzem pobierania zobowiązań pieniężnych w odniesieniu do każdej kolejnej raty.

W przypadku uregulowania płatności z opóźnieniem lub braku opłacenia pełnej kwoty wyznaczony zostanie komornik sądowy w celu pobrania należności. W takiej sytuacji obywatel będzie również zobowiązany do opłacania kosztów komorniczych.