Nasze procedury – mandaty za wykroczenia drogowe

Otrzymanie od nas korespondencji z kodem pisma M oznacza, że obywatel dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym na terenie Holandii. Poniżej znajduje się opis procedury, zgodnie z którą pobrana zostanie należność za mandat za wykroczenie drogowe.

Krok 1: Wysłanie do obywatela zawiadomienia o decyzji o nałożeniu mandatu

Obywatel dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym w Holandii. Obywatel otrzyma pismo z kodem M umieszczonym w górnym, prawym rogu dokumentu. Litera ta określa rodzaj wykroczenia i kwotę, którą należy uiścić. Obywatel jest zobowiązany do opłacenia mandatu w ciągu ośmiu tygodni. Powyższe pismo zostanie również przesłane do:

  • właściciela pojazdu lub motocykla biorącego udział w wykroczeniu lub
  • osoby, która dopuściła się wykroczenia i której policja wystawiła mandat na miejscu zdarzenia lub
  • osoby, która wynajęła pojazd, ciągnik lub motocykl biorący udział w wykroczeniu.

Krok 2: Wysłanie do obywatela wezwań do zapłaty

W przypadku zaniechania opłacenia mandatu lub pełnej kwoty obywatel otrzyma maksymalnie dwa wezwania do zapłaty. W przypadku każdego wezwania do zapłaty kwota będzie odpowiednio powiększona. Kwota pierwszego wezwania do zapłaty będzie 1,5 raza większa od kwoty pierwotnej. Kwota drugiego wezwania do zapłaty będzie 3 razy większa od kwoty pierwotnej.

Przykład

Mandat opiewa na kwotę 50 euro
Pierwsze wezwanie 75 euro = 50 euro x 1,5
Drugie wezwanie 150 euro = 50 euro x 3

Pełna kwota opłat administracyjnych musi zostać opłacona jednorazowo.

Krok 3:  Przekazanie sprawy

W przypadku obywatela Państwa Członkowskiego UE sprawa zostanie przekazana organom tego państwa. Organy tego państwa podejmą działania mające na celu pobranie obciążenia za mandat.

Krok 4: Rejestr dłużników

Jeśli nie można przekazać sprawy organom innego Państwa Członkowskiego UE, obywatel zostanie umieszczony w Holenderskim Rejestrze Dłużników. Oznacza to, że urzędnik dochodzeniowy (na przykład policjant lub celnik) będzie miał prawo do zatrzymania takiego obywatela i nakazania opłacenia mandatu od ręki na miejscu. W przeciwnym wypadku urzędnik taki będzie miał prawo do skonfiskowania pojazdu.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Zamknij