Nasze procedury – mandaty za wykroczenia drogowe

Otrzymanie od nas korespondencji z kodem pisma M oznacza, że obywatel dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym na terenie Holandii. Poniżej znajduje się opis procedury, zgodnie z którą pobrana zostanie należność za mandat za wykroczenie drogowe.

Krok 1: Wysłanie do obywatela zawiadomienia o decyzji o nałożeniu mandatu

Obywatel dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym w Holandii. Obywatel otrzyma pismo z kodem M umieszczonym w górnym, prawym rogu dokumentu. Litera ta określa rodzaj wykroczenia i kwotę, którą należy uiścić. Obywatel jest zobowiązany do opłacenia mandatu w ciągu ośmiu tygodni. Powyższe pismo zostanie również przesłane do:

  • właściciela pojazdu lub motocykla biorącego udział w wykroczeniu lub
  • osoby, która dopuściła się wykroczenia i której policja wystawiła mandat na miejscu zdarzenia lub
  • osoby, która wynajęła pojazd, ciągnik lub motocykl biorący udział w wykroczeniu.

Krok 2: Wysłanie do obywatela wezwań do zapłaty

W przypadku zaniechania opłacenia mandatu lub pełnej kwoty obywatel otrzyma maksymalnie dwa wezwania do zapłaty. W przypadku każdego wezwania do zapłaty kwota będzie odpowiednio powiększona. Kwota pierwszego wezwania do zapłaty będzie 1,5 raza większa od kwoty pierwotnej. Kwota drugiego wezwania do zapłaty będzie 3 razy większa od kwoty pierwotnej.

Przykład

Mandat opiewa na kwotę50 euro
Pierwsze wezwanie75 euro = 50 euro x 1,5
Drugie wezwanie150 euro = 50 euro x 3

Pełna kwota opłat administracyjnych musi zostać opłacona jednorazowo.

Krok 3:  Przekazanie sprawy

W przypadku obywatela Państwa Członkowskiego UE sprawa zostanie przekazana organom tego państwa. Organy tego państwa podejmą działania mające na celu pobranie obciążenia za mandat.

Krok 4: Rejestr dłużników

Jeśli nie można przekazać sprawy organom innego Państwa Członkowskiego UE, obywatel zostanie umieszczony w Holenderskim Rejestrze Dłużników. Oznacza to, że urzędnik dochodzeniowy (na przykład policjant lub celnik) będzie miał prawo do zatrzymania takiego obywatela i nakazania opłacenia mandatu od ręki na miejscu. W przeciwnym wypadku urzędnik taki będzie miał prawo do skonfiskowania pojazdu.