Nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem prokuratora?

Złożył(a) Pan/Pani u prokuratora odwołanie od mandatu za wykroczenie drogowe? I nie zgadza się Pan/Pani z jego postanowieniem? Może się Pan/Pani ponownie odwołać.

Chce się Pan/Pani odwołać od postanowienia prokuratora?

Jeżeli jest Pan/Pani właścicielem pojazdu, albo nie jest Pan/Pani właścicielem pojazdu, ale Pana/Pani nazwisko widnieje na powiadomieniu, ma Pan/Pani prawo do złożenia odwołania od tego postanowienia.
Jeżeli kierował(a) Pan/Pani pojazdem, który jednak do Pana/Pani nie należy, w celu złożenia odwołania należy skorzystać z formularza upoważnienia.

Odwołanie należy złożyć kierując pismo do sądu rejonowego w terminie 6 tygodni od daty przesłanego przez nas pisma.

 • Odwołanie powinno być sformułowane na piśmie i zawierać następujące dane: 
  -  Pana/Pani imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia
  -  Powody, dla których nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem
  -  Numer Pana/Pani rachunku bankowego w formacie IBAN
  -  Datę pisma
  -  Podpis
   
 • Pismo należy przesłać razem z kopią postanowienia na adres:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  Postbus 8225
  3503 RE UTRECHT
  Holandia

Najpierw należy zapłacić mandat

Przy składaniu odwołania do sądu rejonowego obowiązkowe jest ‘wniesienie zabezpieczenia’. Zabezpieczenie to jest wnoszone w formie zapłaty mandatu, łącznie z kosztami administracyjnymi. W przypadku mandatów powyżej 225,- € należy zapłacić w Centralnym Biurze Poboru Należności Sądowych (CJIB) co najmniej 225,- € oraz koszty administracyjne. Jeśli nie ukończył(a) Pan/Pani jeszcze 16. roku życia, a kwota mandatu przekracza 112,50 €, musi Pan/Pani zapłacić co najmniej 112,50 € i koszty administracyjne.
Jeżeli nie dokona Pan/Pani płatności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd rejonowy nie rozpatrzy odwołania. Wtedy i tak będzie Pan/Pani musiał(a) zapłacić mandat.

Dalsze kroki

Prokurator najpierw ponownie rozpatrzy Pana/Pani odwołanie. Jeżeli będzie w dalszym ciągu przekonany, że mandat został nałożony słusznie, odwołanie zostanie przesłane do sądu rejonowego. Otrzyma Pan/Pani pismo z jednostki generalnej Prokuratury Krajowej (Parket CVOM).

Jeżeli w piśmie jest zawarta informacja, że Pana/Pani odwołanie zostaje przesłane dalej, dostanie Pan/Pani wezwanie z sądu do stawienia się na rozprawie. Podczas posiedzenia sędzia poprosi Pana/Panią o uzasadnienie, dlaczego nie zgadza się Pan/Pani z nałożonym mandatem. Sędzia sądu rejonowego najczęściej wydaje swoje orzeczenie na miejscu. Samą treść orzeczenia otrzyma Pan/Pani także drogą pocztową.
Jeżeli nie może lub nie chce Pan/Pani stawić się na posiedzeniu sądu, sędzia będzie musiał podjąć decyzję na podstawie akt sprawy. Orzeczenie otrzyma Pan/Pani pocztą.

Zwrot pieniędzy

Od decyzji sędziego sądu rejonowego zależy, czy otrzyma Pan/Pani z powrotem swoje pieniądze.
Jeżeli sędzia nie przyzna Panu/Pani racji, zapłacona przez Pana/Panią kwota nie zostanie zwrócona.
W przypadku podjęcia przez sędziego decyzji o unieważnieniu postanowienia prokuratora lub zmniejszeniu kwoty mandatu, otrzyma Pan/Pani (częściowy) zwrot wpłaconej kwoty.
W obu przypadkach zostanie Pan/Pani odpowiednio poinformowany(-a) przez Centralne Biuro Poboru Należności Sądowych (CJIB) w odrębnym piśmie.

Bijlagen

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top