Nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem sędziego sądu rejonowego?

Złożył(a) Pan/Pani odwołanie od mandatu za wykroczenie drogowe w sądzie rejonowym? I nie zgadza się Pan/Pani z jego postanowieniem? W niektórych przypadkach może się Pan/Pani ponownie odwołać.

Od postanowienia sądu rejonowego można się odwołać

 • jeżeli pierwotnie nałożona kwota mandatu za wykroczenie drogowe była wyższa niż 70,00 €, bez kosztów administracyjnych

 lub

 • jeżeli sąd rejonowy uznał Pana/Pani odwołanie za niedopuszczalne.

Jeżeli jest Pan/Pani właścicielem pojazdu, albo nie jest Pan/Pani właścicielem pojazdu, ale Pana/Pani nazwisko widnieje na powiadomieniu, ma Pan/Pani prawo do złożenia odwołania od tego postanowienia.
Jeżeli kierował(a) Pan/Pani pojazdem, który jednak do Pana/Pani nie należy, w celu złożenia odwołania należy skorzystać z formularza upoważnienia.

Jeżeli otrzymał(a) Pan/Pani w międzyczasie z Centralnego Biura Poboru Należności Sądowych (CJIB) ‘zestawienie płatności po orzeczeniu sądu rejonowego’, wniesienie odwołania nie jest już możliwe.

Jak można się odwołać od postanowienia sądu rejonowego?

Odwołanie należy złożyć kierując pismo do sądu apelacyjnego w Leeuwarden w terminie 6 tygodni od daty przesłanego przez nas pisma.

 • Odwołanie powinno być sformułowane na piśmie i zawierać następujące dane: 
  -  Pana/Pani imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia
  -  Powody, dla których nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem
  -  Numer Pana/Pani rachunku bankowego w formacie IBAN
  -  Datę pisma
  -  Podpis
   
 • Pismo, łącznie z kopią kwestionowanego orzeczenia, należy przesłać do sądu rejonowego, który wydał to orzeczenie.

Dalsze kroki

Otrzyma Pan/Pani wezwanie z sądu do stawienia się na rozprawie. Posiedzenie to odbędzie się w Leeuwarden. Podczas posiedzenia sędzia poprosi Pana/Panią o uzasadnienie, dlaczego nie zgadza się Pan/Pani z nałożonym mandatem. Sędzia najczęściej wydaje swoje orzeczenie na miejscu. Samą treść orzeczenia otrzyma Pan/Pani także drogą pocztową.
Jeżeli nie może lub nie chce Pan/Pani stawić się na posiedzeniu sądu, sędzia będzie musiał podjąć decyzję na podstawie akt sprawy. Orzeczenie otrzyma Pan/Pani pocztą.

Zwrot pieniędzy

Od decyzji sędziego sądu apelacyjnego zależy, czy otrzyma Pan/Pani z powrotem swoje pieniądze.
Jeżeli sędzia nie przyzna Panu/Pani racji, zapłacona przez Pana/Panią kwota nie zostanie zwrócona.
W przypadku podjęcia przez sędziego decyzji o unieważnieniu postanowienia prokuratora lub zmniejszeniu kwoty mandatu, otrzyma Pan/Pani (częściowy) zwrot wpłaconej kwoty.
W obu przypadkach zostanie Pan/Pani odpowiednio poinformowany(-a) przez Centralne Biuro Poboru Należności Sądowych (CJIB) w odrębnym piśmie.

 

Bijlagen

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top