Niezgadzanie się z decyzją o nałożeniu grzywny administracyjnej

Każdy obywatel mieszkający lub pracujący na terenie Holandii jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego u holenderskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to obowiązek nakładany przez prawo holenderskie. W przypadku zamieszkania lub pracowania na terenie Holandii i braku ubezpieczenia zdrowotnego obywatel podlega karze grzywny administracyjnej.

Nie mieszkasz już w Holandii. Dlaczego nadal otrzymujesz od nas korespondencję?

Jeśli obecnie obywatel mieszka za granicą, ale spędza określony czas na terenie Holandii w związku z przebywaniem, pracowaniem lub studiowaniem, jest on zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego za ten okres. Z powodu nieprzestrzegania tego prawa nałożono grzywnę, którą obywatel jest zobowiązany opłacić.

Co może zrobić obywatel w przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu grzywny?

Sprzeciw dotyczący nałożenia grzywny można złożyć, wysyłając pismo do Centralnego Biura Administracyjnego (CAK). Należy to zrobić w ciągu sześciu tygodni od nałożenia grzywny przez CAK. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odwiedzić stronę internetową CAK

 • Przesyłane pismo ze sprzeciwem musi zawierać wszystkie poniższe informacje:
  -  Imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia
  -  Uzasadnienie sprzeciwu
  -  Datę pisma
  -  Numer telefonu i adres e-mail
  -  Podpis
 • Pismo należy przesłać wraz z kopią zawiadomienia o decyzji o nałożeniu grzywny na adres:

Nie ma konieczności umieszczania pieczęci na kopercie.

Nawet jeśli obywatel składa sprzeciw, nadal jest zobowiązany do opłacenia grzywny. Jeśli sprzeciw zostanie podtrzymany, grzywna zostanie zwrócona.

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top