NNie zgadzają się Państwo z decyzją sądu rejonowego?

Odwołali się Państwo do sądu rejonowego od decyzji o mandacie i nie zgadzają się Państwo z wydanym przez sąd postanowieniem? W niektórych przypadkach mogą się Państwo ponownie odwołać.

Kiedy można się odwołać od postanowienia sądu rejonowego?

 • Jeżeli pierwotnie nałożona kwota mandatu za wykroczenie drogowe była wyższa niż 70,00 €, nie licząc kosztów administracyjnych

 lub

 • jeżeli sąd rejonowy uznał Państwa odwołanie za niedopuszczalne.

Jeśli są Państwo właścicielem pojazdu, z użyciem którego popełniono zarzucane wykroczenie drogowe albo nie są Państwo właścicielem pojazdu, ale Państwa nazwisko widnieje na piśmie z sądu, mogą się Państwo odwołać od postanowienia sądu rejonowego.

Jeśli kierowali Państwo pojazdem, który nie jest Państwa własnością i chcą złożyć odwołanie, muszą Państwo skorzystać z formularza upoważnienia.

Jeśli w międzyczasie otrzymają Państwo od CJIB pismo zatytułowane „Zestawienie płatności zgodnie z orzeczeniem sądu rejonowego” (Betaaloverzicht na kantonrechter), nie będą Państwo mieć możliwości dalszego odwoływania się od decyzji.

Jak można się odwołać od postanowienia sądu rejonowego?

Odwołanie należy złożyć kierując pismo do Sądu Apelacyjnego w Leeuwarden w ciągu 6 tygodni od daty nadania naszego listu.

 • Pismo z odwołaniem musi zawierać wszystkie poniższe informacje: 
  - Państwa imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia,
  - uzasadnienie odwołania się od postanowienia sądu rejonowego,
  - numer IBAN, czyli numer Państwa rachunku bankowego,
  - datę pisma,
  - Państwa podpis.
   
 • Pismo z odwołaniem należy przesłać wraz z kopią otrzymanego postanowienia na adres sądu, w którym sąd rejonowy wydał swoje postanowienie.

Jakie jest dalsze postępowanie?

Otrzymają Państwo wezwanie z sądu do stawienia się na rozprawie, która odbędzie się w Leeuwarden. Podczas rozprawy sędzia poprosi Państwa o uzasadnienie, dlaczego odmawiają Państwo przyjęcia mandatu. Sędzia sądu apelacyjnego najczęściej od razu wydaje orzeczenie w tego rodzaju sprawach. Orzeczenie wydane na piśmie otrzymają też Państwo pocztą.Jeżeli nie mogą lub nie chcą się Państwo stawić na posiedzeniu sądu, sędzia będzie musiał podjąć decyzję na podstawie akt sprawy. Orzeczenie sądu apelacyjnego zostanie Państwu wysłane pocztą.

Zwrot pieniędzy

Od orzeczenia sądu apelacyjnego zależy, czy otrzymają Państwo z powrotem swoje pieniądze.Jeżeli sędzia nie przyzna Państwu racji, zapłacona przez Państwa kwota nie zostanie zwrócona.Jeśli jednak sąd zdecyduje o unieważnieniu postanowienia lub zmniejszeniu kwoty mandatu, otrzymają Państwo (częściowy) zwrot zapłaconej kwoty.W obu przypadkach zostaną Państwo odpowiednio poinformowani przez Centralne Biuro Poboru Należności Sądowych (CJIB) w odrębnym piśmie.