Prośba o kontakt

Otrzymali Państwo od nas list z prośbą o skontaktowanie się z nami. Powodem tej prośby może być fakt, że pojazd, za pomocą którego popełniono czyn zabroniony jest zarejestrowany na Państwa nazwisko. Ktoś mógł też zgłosić, że kierowali nim Państwo w czasie, gdy miał miejsce czyn zabroniony.

Są Państwo właścicielem dowodu rejestracyjnego

Pojazd, za pomocą którego popełniono czyn zabroniony, jest zarejestrowany na Państwa nazwisko. Chcemy sprawdzić, czy kierowali Państwo tym pojazdem w chwili, gdy miał miejsce ten czyn.

Ktoś zgłosił, że kierowali Państwo wówczas pojazdem

Za pomocą pojazdu popełniono czyn zabroniony, a jego właściciel poinformował, że to Państwo wówczas nim kierowali. Chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście byli Państwo kierowcą tego pojazdu w chwili, gdy miał miejsce czyn zabroniony.

W naszym liście poprosiliśmy Państwa o skontaktowanie się z nami w wyznaczonym terminie.

Poinformowaliśmy też, w jaki sposób mogą Państwo nawiązać z nami kontakt.