RVO en DUO dragen deurwaarderstrajecten over aan CJIB

(Leeuwarden - 6 dec. 2017) - Clustering Rijksincasso geeft betekenis aan maatschappelijk verantwoord innen van overheidsvorderingen

In het kader van Clustering Rijksincasso heeft het CJIB de opdracht gekregen gerechtsdeurwaarderstrajecten te clusteren. Dit centraliseren van deurwaarderstrajecten heeft tot doel mensen die bij de overheid meerdere schulden hebben door één deurwaarder te laten benaderen.
Doordat het CJIB inzicht heeft in de verschillende vorderingen kan nog beter invulling worden gegeven aan de opgave om maatschappelijk verantwoord te innen en incasseren. Door dit inzicht kunnen we beter rekening houden met de persoonlijke situatie en kan het CJIB tijd en ruimte bieden als dat nodig is.

Vier grote overheidspartijen zullen hun deurwaarderstrajecten overdragen aan het CJIB. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deed dit als eerste in november. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) volgt in december.
RVO verwacht jaarlijks enkele honderden zaken over te dragen. DUO verwacht jaarlijks meer dan honderdduizend zaken over te dragen.
Na DUO en RVO volgt in 2018 CAK en in 2019 het UWV.

Bekijk ook