Schuldhulpverlening - Betalen in delen

Als iemand boetes niet (in één keer) kan betalen, dan is de eerste stap vaak het indienen van een aanvraag om de boetes in delen te betalen.

We kunnen met iemand afspraken over betalen in delen maken, als de situatie van die persoon aan de voorwaarden voldoet die in ons betalingsregelingenbeleid staan.

De voorwaarden: 

  • De boete is € 75 of hoger. Of er zijn meer boetes en het bedrag is samen € 75 of hoger.
    Het gaat om het boetebedrag met eventuele verhogingen. Administratiekosten rekenen we niet mee.
  • Hebben wij al aan een deurwaarder gevraagd om iemand te laten betalen? Of gebruiken wij al een dwangmiddel om iemand te laten betalen? Dan kunnen wij geen afspraak meer maken over betalen in delen.
  • Een dwangmiddel kan zijn dat iemand een rijbewijs, auto of motorfiets moet inleveren of dat iemand naar de gevangenis moet.
  • Heeft iemand de afgelopen 6 maanden al eerder een boete in delen mogen betalen? Dan is een nieuwe afspraak alleen mogelijk als hij die regeling volledig is nagekomen.
  • Betaalt iemand een termijn niet? Dan sturen wij een herinnering.
  • Betaalt iemand het bedrag van de herinnering niet? Dan beëindigen wij de regeling.
  • We kunnen op verzoek een nieuwe boete toevoegen aan een lopende regeling. 

In hoeveel delen mag uw cliënt betalen?

Kunnen wij volgens de regels een afspraak maken? Dan kan uw cliënt binnen een maximum aantal termijnen betalen. Hoeveel termijnen dat zijn, hangt af van het soort boete(s) en het openstaande bedrag:

Openstaand bedrag* Aantal termijnen
Tot € 1203
€ 120 tot € 3006
€ 300 tot € 4509
€ 450 tot € 1.25012
€ 1.250 tot € 2.00018
€ 2.000 tot € 3.00024
€ 3.000 tot € 4.00030
€ 4.000 of hoger36

* Het openstaande bedrag is het bedrag dat iemand moet betalen op het moment dat hij of zij de aanvraag indient.

Vraagt u namens uw cliënt betalen in delen aan?

Dan zijn er extra mogelijkheden:

• Heeft uw cliënt in de afgelopen maanden eerder een regeling gehad en is hij of zij die niet volledig nagekomen? Dan gaan we op basis van uw toelichting op de specifieke situatie toch beoordelen of een nieuwe regeling mogelijk is.

• U kunt voor uw cliënt enige tijd vragen om het dossier op orde te brengen en om een goed overzicht van zijn of haar situatie te krijgen. Hoeveel tijd wij u daarvoor kunnen geven, voor welke zaken dat wel en niet kan en wat we daarbij van u verwachten, is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor daarom contact met ons op.

• U kunt een minnelijk traject opstarten. 

Wilt u meer lezen over de beleidsregels?

Het betalingsregelingenbeleid is bepaald in de ‘Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen’ van de Minister van Rechtsbescherming.

De volgende onderdelen zijn van toepassing: Titel 4.6 ‘Betalingsregelingen’ en het eerste artikel van Titel 4.7 ‘Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften’, te weten artikel 4:32 ‘Toepasselijke bepalingen’.