Schuldhulpverlening - Minnelijke schuldregeling

Een minnelijke schuldregeling komt tot stand door tussenkomst van u als schuldhulpverlenende organisatie en met toestemming van de overige schuldeisers.

Wanneer werkt het CJIB mee aan een minnelijke schuldregeling?

Een minnelijke schuldregeling is mogelijk wanneer u met uw cliënt een schuldregelingsovereenkomst hebt afgesloten. Daarnaast mogen er geen niet-saneerbare vorderingen open staan.

Ook moet u lid zijn van één van onderstaande organisaties:

  • NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
  • Bewindvoerdersorganisaties
  • Instanties die de algemene voorwaarden ondertekend hebben

Welke vorderingen staan er open?

Vraag voordat u een minnelijke schuldregeling gaat opstarten eerst een overzicht niet-saneerbare vorderingen op.
Heeft uw cliënt geen niet-saneerbare vorderingen? Of heeft hij ze betaald? Dan kunt u de minnelijke schuldregeling starten door een overzicht van saneerbare vorderingen op te vragen. U kunt ook eerst de stabilisatiefase aanvragen.

Ontstaan er tijdens het traject nieuwe vorderingen?

Dan kan dat tot negatieve beëindiging leiden. Daarom beoordelen wij pas na afloop van de regeling of er sprake is van een positief doorlopen minnelijk traject.

Mijn cliënt krijgt tijdens de MSNP een nieuwe boete. Wat nu? 

Wij stoppen met het innen van de zaken die we bij de start van de MSNP hebben opgenomen in de regeling. Krijgt uw cliënt tijdens de MSNP een nieuwe boete? Dan moet hij die betalen.
In sommige gevallen is het mogelijk hiervoor een betalingsregeling af te spreken.

Wat gebeurt er na afloop van de MSNP?

Staan op naam van uw cliënt verkeersboetes open, die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)? Dan kunnen wij de inning van deze vorderingen beëindigen na afloop van een positief en volledig doorlopen minnelijk traject.
Hebben wij daarnaast andere boetes opgenomen in de regeling? En staat daarvan nog een bedrag open? Dan moet uw cliënt dat bedrag als nog betalen. Dat kan – onder voorwaarden – in de vorm van een betalingsregeling. Uw cliënt krijgt daarover van ons een brief.

Wilt u snel en veilig informatie bij ons opvragen of aan ons doorgeven?

Maak dan gebruik van het CJIB Businessportaal.
In ons businessportaal kunt u via een veilige verbinding overzichten van saneerbare en niet-saneerbare vorderingen opvragen. U ontvangt die overzichten dan in de meeste gevallen direct. En in geval van een MSNP of WSNP - traject kunt u in het businessportaal wijzigingen doorgeven. 

Hoe kunt u gebruik maken van het CJIB Businessportaal?

U kunt het CJIB Businessportaal gebruiken als u eHerkenning met (minimaal) betrouwbaarheidsniveau 2+ hebt. eHerkenning is een inlogsysteem waarmee ondernemers, ambtenaren en organisaties veilig online zaken doen.
Vraag hier eHerkenning aan

Hebt u eHerkenning en wilt u toegang krijgen tot ons businessportaal? Neem dan contact met ons op.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven