Schuldhulpverlening - Minnelijke schuldregeling

Een minnelijke schuldregeling komt tot stand door tussenkomst van u als schuldhulpverlenende organisatie en met toestemming van de overige schuldeisers.

Wanneer werkt het CJIB mee aan een minnelijke schuldregeling?

Een minnelijke schuldregeling is mogelijk wanneer u met uw cliënt een schuldregelingsovereenkomst hebt afgesloten. 

Ook moet u lid zijn van één van onderstaande organisaties:

  • NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
  • Bewindvoerdersorganisaties
  • Instanties die de algemene voorwaarden ondertekend hebben

Welke vorderingen staan er open?

Vraag voordat u een minnelijke schuldregeling gaat opstarten eerst een Overzicht Schuldhulpverlening op.
Daarna kunt u ook de stabilisatiefase aanvragen.

Ontstaan er tijdens het traject nieuwe vorderingen?

Dan kan dat tot negatieve beëindiging leiden. Daarom beoordelen wij pas na afloop van de regeling of er sprake is van een positief doorlopen minnelijk traject.

Wat moet u doen als uw cliënt een nieuwe boete krijgt?

Een nieuwe boete moet uw cliënt betalen. Vaak kan hij hiervoor een betalingsregeling afspreken

Wat gebeurt er na afloop van de Msnp?

Staan op naam van uw cliënt verkeersboetes open, die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)? Dan kunnen wij de inning van deze vorderingen beëindigen na afloop van een positief en volledig doorlopen minnelijk traject.
Hebben wij daarnaast andere boetes opgenomen in de regeling? En staat daarvan nog een bedrag open? Dan moet uw cliënt dat bedrag alsnog betalen. Dat kan – onder voorwaarden – in de vorm van een betalingsregeling. Uw cliënt krijgt daarover van ons een brief.

Wilt u snel en veilig informatie bij ons opvragen of aan ons doorgeven?

Maak dan gebruik van het CJIB Businessportaal.
In ons businessportaal kunt u via een veilige verbinding overzichten schulphulpverlening en saneerbare vorderingen opvragen. U ontvangt die overzichten dan in de meeste gevallen direct. En in geval van een Msnp of Wsnp - traject kunt u in het businessportaal wijzigingen doorgeven. 

Hoe kunt u gebruik maken van het CJIB Businessportaal?

U kunt het CJIB Businessportaal gebruiken als u eHerkenning met (minimaal) betrouwbaarheidsniveau 3 hebt. eHerkenning is een inlogsysteem waarmee ondernemers, ambtenaren en organisaties veilig online zaken doen.
Vraag hier eHerkenning aan

Hebt u eHerkenning en wilt u toegang krijgen tot ons businessportaal? Neem dan contact met ons op.
Het gebruik van het CJIB Businessportaal is (als u eHerkenning hebt) gratis.

Het CAK

Heeft uw cliënt minimaal 6 maanden geen zorgpremie betaald en is hij aangemeld bij het CAK? 
Het openstaande bedrag neemt u niet mee in het schuldhulpverleningstraject.
Wilt u weten wat uw cliënt heeft openstaan? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Het CJIB en het CAK hebben daar geen informatie over.
Als de zorgverzekeraar uw cliënt definitief afmeldt als wanbetaler, wordt het openstaande bedrag bij het CAK kwijtgescholden.

Een minnelijk traject in vijf stappen

Afbeelding

Downloaden (pdf)