Schuldhulpverlening - Betalen in termijnen

Als iemand boetes niet (in één keer) kan betalen, dan is de eerste stap vaak het indienen van een aanvraag betalingsregeling.

We kunnen met iemand een betalingsregeling afspreken als de situatie van die persoon aan de voorwaarden voldoet die in ons betalingsregelingenbeleid staan.

Vraagt u namens uw cliënt een betalingsregeling aan?

Dan zijn er extra mogelijkheden:

• Heeft uw cliënt in de afgelopen maanden eerder een regeling gehad en is hij of zij die niet volledig nagekomen? Dan gaan we op basis van uw toelichting op de specifieke situatie toch beoordelen of een nieuwe regeling (maatwerk) mogelijk is.

• U kunt voor uw cliënt enige tijd vragen om het dossier op orde te brengen en om een goed overzicht van zijn of haar situatie te krijgen. Hoeveel tijd wij u daarvoor kunnen geven, voor welke zaken dat wel en niet kan en wat we daarbij van u verwachten, is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor daarom contact met ons op.

• U kunt een minnelijk traject opstarten. 

Wilt u meer lezen over de beleidsregels?

Afbeelding

Het betalingsregelingenbeleid is bepaald in de ‘Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen’ van de Minister van Rechtsbescherming.

De volgende onderdelen zijn van toepassing: Titel 4.6 ‘Betalingsregelingen’ en het eerste artikel van Titel 4.7 ‘Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften’, te weten artikel 4:32 ‘Toepasselijke bepalingen’.