Strafbeschikking

Hebt u een brief gekregen met een letter O? Dan hebt u een straf gekregen van het Openbaar Ministerie. Dit is een strafbeschikking. Als u voor de eerste keer een strafbeschikking krijgt, dan krijgt u van de officier van justitie een boete of een andere straf. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met een letter O. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen aanmaningen

Betaalt u de boete niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan krijgt u maximaal 2 keer een aanmaning. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15,00 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30,00 hoger is.

Voorbeeld

 U hebt een boete gekregen van  € 200
 Eerste aanmaning  € 215 = € 200 + € 15
 Tweede aanmaning  € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u niet het hele bedrag betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie toestemming vragen aan de rechter om u in de gevangenis te zetten. Voor elke € 50,00 die u moet betalen moet u één dag de gevangenis in. Hiervoor geldt een maximum van 7 dagen per straf. Dit is een manier om u te dwingen om te betalen.

Let op: uiteindelijk moet u altijd uw boete betalen.

Stap 5:  De officier van justitie vraagt de rechter om te helpen

Hebt u de boete niet betaald, of niet het hele bedrag? Dan geven wij uw gegevens door aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie vraagt dan aan de rechter om uw zaak te beoordelen. De rechter vraagt u om naar de rechtbank te komen en besluit of u een boete of een straf krijgt.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten