Samtycker du inte till de trafikböter du fått?

Om du har fått korrespondens från oss med bokstavskoden M, är du skyldig att betala trafikböter. Om du inte samtycker till dessa böter kan du lämna en invändning till den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna.

Denna process kallas för överklagan. Så länge som överklagan håller på att behandlas behöver du inte betala det utestående beloppet. I denna situation ska du alltså inte göra någon ansökan om att få betala beloppet på avbetalning tills ditt ärende har behandlats.

Vill du bestrida dina trafikböter?

Är du ägare till fordonet? Eller är du inte ägare, men ditt namn står i brevet? I så fall kan du lämna in ett överklagande.
Är du föraren, men fordonet är inte ditt? I så fall kan du överklaga med hjälp av ett fullmaktsformulär.

Du kan överklaga beslutet genom att skicka ett brev till den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna. Du måste göra detta om sex veckor efter det datum som står angivet i brevet.

 • Brevet måste innehålla all denna information:
  – Ditt namn, adress, bostadsort, födelsedatum och födelseort.
  – Varför du inte samtycker till dessa böter
  – IBAN-numret till ditt bankkonto (ditt kontonummer i internationellt format)
  – Datumet när brevet skrivs
  – Din underskrift
   
 • Skicka in brevet, tillsammans med en kopia av böterna, till: 
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Nederländerna

Om du redan har betalat böterna direkt till polisen ska du bifoga en kopia av polisrapporten.

Vad händer sedan?

När du överklagar trafikböter kommer du att få ett brev från den digitala serviceavdelningen på Parket CVOM (allmänna åklagarmyndighetens centralenhet för handläggning) som bekräftar att de mottagit din överklagan. Ibland kan de begära mer information från dig. Du kommer sedan att få ett brev från oss som anger det beslut som tagits av den allmänna åklagarmyndigheten. Det kan ta upp till sexton veckor att få detta svar.

Godtar du inte åklagarens beslut?

Godtar du inte förvaltningsrättens beslut?

Bijlagen

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top