Sjukförsäkring (administrativa böter)

Alla som bor eller arbetar i Nederländerna är enligt nederländsk lag skyldiga att teckna en sjukförsäkring hos ett nederländsk sjukförsäkringsbolag. Om du lever eller arbetar i Nederländerna och inte har en sjukförsäkring så kommer du att beläggas med böter.

Om du har fått böter på grund av att du inte har en sjukförsäkring, finns det två saker du måste göra:

  1. Du måste betala böterna. Summan som ska betalas är € 496,74 (för år 2024).
  2. Om du fortfarande bor eller arbetar i Nederländerna, måste du så snart som möjligt teckna en sjukförsäkring. Och du måste betala sjukförsäkringspremierna varje månad för att undvika att bli bötfälld igen.

Du bor inte längre i Nederländerna. Varför får du då brev från oss?

Om du för närvarande bor i ett annat land men tidigare hade bott, arbetat eller studerat i Nederländerna, så borde du ha tecknat en sjukförsäkring medan du befann dig i landet. Eftersom du glömde att göra detta är du nu skyldig att betala böter.

Vad ska du göra om du inte samtycker till böterna?

Om du inte samtycker till böterna kan du lämna in en invändning.