U kunt niet in delen betalen

U hebt in de afgelopen 6 maanden een afspraak met ons gemaakt over betalen in delen.
U hebt zich niet aan die afspraak gehouden. U kunt dan niet opnieuw in delen betalen.

Is een ernstige situatie de reden dat u niet hebt betaald? Neem dan contact met ons op!