Waarom krijg ik niet meteen een boete?

Zwaardere overtredingen in het verkeer vallen onder het strafrecht. Daardoor staat niet meteen vast wat voor straf iemand daarvoor krijgt. De officier van justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) gaat dat bepalen met informatie over de overtreding en over degene die het strafbare feit heeft gepleegd. 

De OvJ wil daarvoor weten wie die het strafbare feit heeft gepleegd. Daarom vragen wij u om door te geven of ú de bestuurder was of iemand anders. 
We sturen deze informatie door naar het OM. De OvJ gaat daarmee een beslissing nemen over óf hij een straf oplegt en zo ja, welke straf dan precies. Dat kan een boete zijn, maar ook een taakstraf of het betalen van een schadevergoeding. En als de bestuurder een boete moet betalen, dan bepaalt de OvJ ook hoe hoog die boete is. Deze boete heet een strafbeschikking.