Wat zijn de regels voor betalen in delen?

Hebt u een boete of maatregel gekregen, maar kunt u deze niet in één keer betalen? Vaak kunt u dan een afspraak met ons maken om in delen te betalen of om de boete later te betalen. Lees hieronder wat de regels hiervoor zijn.

Wanneer kunt u met ons een afspraak maken?

U kunt een afspraak maken over betalen in delen of uitstel van betaling als:

  1. De boete is € 75 of hoger. Of u hebt meer boetes en het bedrag is samen € 75 of hoger.
    Het gaat om het boetebedrag met eventuele verhogingen. Administratiekosten rekenen we niet mee bij het bedrag van € 75.
  2. Hebt u in de afgelopen 6 maanden al eerder een afspraak met ons gemaakt over in delen betalen van boetes? Dan kunt u alleen een nieuwe afspraak maken als u zich aan de vorige afspraak hebt gehouden.

U kunt geen betaalafspraak meer met ons maken als:

  • wij al aan uw werkgever of uitkeringsinstantie hebben gevraagd om geld in te houden op uw salaris of uitkering
  • wij al aan een deurwaarder hebben gevraagd om u te laten betalen
  • wij al een dwangmiddel gebruiken om u te laten betalen

Een dwangmiddel kan zijn dat u een rijbewijs, auto of motorfiets moet inleveren of dat u naar de gevangenis moet.

Wilt u uw boete in delen betalen, maar hebt u meer tijd nodig om iets te regelen voor uw schulden?

Wilt u zich aanmelden bij uw gemeente voor hulp bij uw schulden? Of hebt u dat al gedaan? Dan mag u in sommige gevallen later beginnen met het (in delen) betalen van uw boetes. We noemen dit Uitstel van betaling. Geldt dit voor u? Neem dan contact met ons op.

In hoeveel delen mag u betalen?

Kunnen wij volgens de regels een afspraak met u maken? Dan mag u binnen een maximum aantal maanden betalen. Hoeveel maanden dat zijn, hangt af van het soort boete(s) en het openstaande bedrag:

Openstaand bedrag*Maximum aantal maanden
Tot € 1203
€ 120 tot € 3006
€ 300 tot € 4509
€ 450 tot € 1.25012
€ 1.250 tot € 2.00018
€ 2.000 tot € 3.00024
€ 3.000 tot € 4.00030
€ 4.000 of hoger36

* Het openstaand bedrag is het bedrag dat u moet betalen op het moment dat u de aanvraag doet.

Verandert er iets in uw situatie?

Krijgt u meer inkomen? Of juist minder? Of zijn de kosten die u elke maand moet betalen omhoog gegaan? Elke blijvende verandering in uw financiële situatie moet u per post aan ons doorgeven. Stuur ook een bankafschrift mee. Wij beoordelen dan of de afspraak hetzelfde kan blijven of dat we de afspraak moeten veranderen. Soms controleren wij zelf ook of er iets is veranderd.

Hoe maakt u een afspraak om in delen te betalen?

Wilt u met ons een afspraak maken over de betaling van uw boete? Dat kan op verschillende manieren.