Wat zijn de regels voor betalen in delen?

Hebt u een boete of maatregel gekregen, maar kunt u deze niet in één keer betalen? Dan kunt u soms met ons een afspraak maken om in delen te betalen. Lees hieronder wat de regels hiervoor zijn.

Wanneer kunt u met ons een afspraak maken?

U kunt een afspraak maken over betalen in delen als het volgende geldt voor u:

  1. De boete is € 75 of hoger. Of u hebt meer boetes en het bedrag is samen € 75 of hoger.
    Het gaat om het boetebedrag met eventuele verhogingen. Administratiekosten rekenen we niet mee.
     
  2. Hebben wij al aan een deurwaarder gevraagd om u te laten betalen? Of gebruiken wij al een dwangmiddel om u te laten betalen? Dan kunt u geen afspraak meer met ons maken. Een dwangmiddel kan zijn dat u een rijbewijs, auto of motorfiets moet inleveren of dat u naar de gevangenis moet.
     
  3. Hebt u het afgelopen jaar al eerder een afspraak gemaakt over de betaling? Dan kunt u alleen een nieuwe afspraak maken als u zich precies aan de vorige afspraak hebt gehouden.

In hoeveel delen mag u betalen?

Kunnen wij volgens de regels een afspraak met u maken? Dan mag u binnen een maximum aantal maanden betalen. Hoeveel maanden dat zijn, hangt af van het soort boete(s) en het openstaande bedrag:

Openstaand bedrag* Maximum aantal maanden
Tot € 120 3
€ 120 tot € 300 6
€ 300 tot € 450 9
€ 450 tot € 1.250 12
€ 1.250 tot € 2.000 18
€ 2.000 tot € 3.000 24
€ 3.000 tot € 4.000 30
€ 4.000 of hoger 36

* Het openstaand bedrag is het bedrag dat u moet betalen op het moment dat u de aanvraag doet.

Kan de afspraak veranderen?

Wordt tijdens de betalingsregeling duidelijk dat u meer kunt betalen? Of wordt duidelijk dat u ons onjuist of onvolledig hebt geïnformeerd over uw financiën en/of vermogen? Dan kunnen wij de betalingsregeling beëindigen. Wij kunnen ook het bedrag van de deelbetalingen verhogen of direct een deurwaarder inschakelen.

Hoe maakt u een afspraak om in delen te betalen?

Wilt u met ons een afspraak maken over de betaling van uw boete? Beantwoord dan de volgende vragen.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven