Wat zijn de regels voor betalen in delen?

Hebt u een boete gekregen, maar kunt u deze niet in één keer betalen? Dan kunt u soms met ons een afspraak maken om in delen te betalen. Lees hieronder wat de regels hiervoor zijn.

Wanneer kunt u met ons een afspraak maken?

U kunt een afspraak maken over betalen in delen als het volgende geldt voor u:

  1. De boete is € 225 of hoger. Of u hebt meer boetes en het bedrag is samen € 225 of hoger.
    Het gaat om het boetebedrag met eventuele verhogingen. De administratiekosten rekenen we niet mee.
     
  2. Hebben wij al aan een deurwaarder gevraagd om u te laten betalen? Of gebruiken wij al een dwangmiddel om u te laten betalen? Dan kunt u geen afspraak meer met ons maken. Een dwangmiddel kan zijn dat u een rijbewijs, auto of motorfiets moet inleveren of dat u naar de gevangenis moet.
     
  3. Hebt u het afgelopen jaar al eerder een afspraak gemaakt over de betaling? Dan kunt u alleen een nieuwe afspraak maken als u zich precies aan de vorige afspraak hebt gehouden.

In hoeveel delen mag u een boete betalen?

Kunnen wij volgens de regels een afspraak met u maken? Dan mag u een boete binnen een maximum aantal maanden betalen. Hoeveel maanden dat zijn, hangt af van wat voor boete u moet betalen en van hoeveel u moet betalen:

Ik wil een verkeersboete in delen betalen

Openstaand bedrag* Maximum aantal maanden
Tot € 300 6
€ 300 tot € 450 9
€ 450 tot € 1.250 12

Dit schema is voor het betalen in delen van één verkeersboete. Moet u nog meer boetes aan ons betalen? Dan beoordelen wij gelijk of u die boetes ook in delen mag betalen.

Ik wil een andere soort boete of meerdere boetes in delen betalen

Openstaand bedrag* Maximum aantal maanden
Tot € 300 6
€ 300 tot € 450 9
€ 450 tot € 1.000 12
€ 1.000 tot € 2.000 18
€ 2.000 tot € 3.000 24
€ 3.000 tot € 4.000 30
€ 4.000 of hoger 36

* Het openstaand bedrag is het bedrag dat u moet betalen op het moment dat u de aanvraag doet.

Kan de afspraak veranderen?

Wordt tijdens de betalingsregeling duidelijk dat u meer kunt betalen? Of wordt duidelijk dat u ons onjuist of onvolledig hebt geïnformeerd over uw financiën en/of vermogen? Dan kunnen wij de betalingsregeling beëindigen. Wij kunnen ook het bedrag van de deelbetalingen verhogen of direct een deurwaarder inschakelen.

Hoe maakt u een afspraak om in delen te betalen?

Wilt u met ons een afspraak maken over de betaling van uw boete? Beantwoord dan de volgende vragen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten