Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Lukt het u niet om afspraken te maken over de betaling van uw schulden? Dan kunt u de rechter vragen om u te helpen.

De rechter beoordeelt of u voldoet aan de regels van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). U krijgt dan een bewindvoerder die u helpt om uw schulden te betalen. Hij maakt afspraken met u waar u zich aan moet houden. Als u dat doet, hebt u na 3 jaar geen schulden meer. Lees hieronder wat dit betekent voor de boetes die u ons moet betalen.

Welke boetes moet u altijd aan ons betalen?

De regels van deze wet gelden niet voor alle boetes die u aan ons moet betalen. De volgende boetes moet u altijd aan ons betalen:

  • Geldboetes die u van de rechter hebt gekregen
  • Strafbeschikkingen
  • Ontnemingsmaatregelen
  • Schadevergoedingen

Hebt u een andere boete? Overleg dan met uw bewindvoerder wat u dan kunt doen.                                                                                                                                         

Moet u een nieuwe boete betalen?

Hebt u al een bewindvoerder en krijgt u een nieuwe boete? Dan moet u deze nieuwe boete betalen. Overleg dan met uw bewindvoerder over een oplossing. 

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten