Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Lukt het u niet om afspraken te maken over de betaling van uw schulden? Dan kunt u de rechter vragen om u te helpen.

De rechter beoordeelt of u voldoet aan de regels van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). U krijgt dan een bewindvoerder die u helpt om uw schulden te betalen. Hij maakt afspraken met u waar u zich aan moet houden. Als u dat doet, hebt u na de afgesproken termijn geen schulden meer. Lees hieronder wat dit betekent voor de boetes die u ons moet betalen.

Welke boetes moet u altijd aan ons betalen?

De regels van deze wet gelden niet voor alle boetes die u aan ons moet betalen. De volgende boetes moet u altijd aan ons betalen:

  • Geldboetes die u van de rechter hebt gekregen
  • Strafbeschikkingen
  • Ontnemingsmaatregelen
  • Schadevergoedingen

Hebt u een andere boete? Overleg dan met uw bewindvoerder wat u dan kunt doen.                                                                                                                                         

Moet u een nieuwe boete betalen?

Hebt u al een bewindvoerder en krijgt u een nieuwe boete? Dan moet u deze nieuwe boete betalen. Overleg dan met uw bewindvoerder over een oplossing. 

Wat voor soort boete heb ik?

Op onze brieven staat vaak rechtsboven een letter. U kunt daarmee zien welke boete u hebt gekregen.