Deurwaarder

U moet nog één of meer bedragen betalen. Hierover hebt u brieven en aanmaningen gekregen van ons. Maar u hebt nog steeds niet of niet alles betaald. Dan kunnen wij een deurwaarder vragen om ons te helpen. Lees hieronder wat dit betekent.

Waarom komt de deurwaarder bij u?

U hebt nog niet betaald aan ons. Daarom vragen we een deurwaarder om ons te helpen. Hij gaat ook proberen om u te laten betalen. Daarom hebt u van de deurwaarder een dwangbevel gekregen. Dit is een brief waarin staat om welk bedrag het gaat en wanneer u moet betalen.

Wat doet de deurwaarder?

De deurwaarder gaat proberen om u te laten betalen. Hoe doet hij dat?

  1. U krijgt eerst een dwangbevel van de deurwaarder. In deze brief staat om welk bedrag het gaat en voor welke datum moet betalen.
     
  2. U kunt proberen om met de deurwaarder een betalingsregeling af te spreken. U betaalt dan in termijnen aan de deurwaarder. Betaalt u niet? Dan mag de deurwaarder uw spullen verkopen. Ook mag hij aan uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om een deel van uw loon of uitkering aan hem over te maken. Of aan uw bank om het geld van uw rekening aan hem over te maken.

Let op: de kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen.

Kunt u niet betalen?

Kunt u het bedrag niet betalen? Bel of mail dan met de deurwaarder. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken en in termijnen betalen.

Bent u het er niet mee eens dat wij de deurwaarder hebben ingeschakeld?

Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Kies hieronder waarvoor we de deurwaarder hebben ingeschakeld: 

Wat voor soort boete heb ik?

Op onze brieven staat vaak rechtsboven een letter. U kunt daarmee zien welke boete u hebt gekregen.