Feiten & Cijfers

Elk jaar maken we een overzicht met cijfers over wat we gedaan hebben. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel verkeersboetes we in dat jaar hebben verstuurd en welke overtredingen veel voorkomen.

De cijfers over 2015 leest u in de infographic Cijfers in beeld 2015. Dit bestand vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u meer weten over onze resultaten?

Wij publiceren elke vier maanden rapportages. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel verkeerovertredingen we in die periode hebben verwerkt. We maken deze rapportages samen met onze partners. U kunt de rapportages bekijken op Rijksoverheid.nl.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Transactievoorstel / Trias
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Schadevergoedingsmaatregel
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten