Algoritmeregister CJIB

Dit algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die worden gebruikt door het CJIB.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vindt het belangrijk om in haar dienstverlening oog te hebben voor personen. Zo vindt het CJIB het belangrijk om verantwoording af te leggen aan de samenleving waarvoor we werken door toegankelijk te zijn en een luisterend oor te bieden. Het hoort bij de kernwaarden van de organisatie.

Het CJIB staat voor een persoonsgerichte manier van innen en incasseren. Hierbij wordt gekeken of mensen niet onder het bestaansminimum terechtkomen door het innen van een boete. Tevens voeren wij de regiefunctie in de executieketen, wat ons een unieke informatiepositie geeft. Dankzij die positie dragen wij bij aan een zekere uitvoering van de opgelegde straf en kunnen we helpen voorkomen dat iemand steeds verder in de financiële problemen komt. We doen recht aan onze samenleving maar wel op een persoonsgerichte manier.

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een wiskundige formule of model, welke wordt uitgevoerd door een computer en helpt om een probleem op te lossen, een vraag te beantwoorden, een voorspelling te doen, een beslissing te nemen of die te ondersteunen.
Een algoritme is niet meer dan een verzameling instructies die computers gebruiken om data te verwerken. Dat kan van relatief eenvoudig tot heel complex. In ICT-taal is het een instructie of een werkwijze, ofwel een stukje code, om een probleem om te lossen. Algoritmes helpen om op een snellere manier informatie te verwerken en om ingewikkelde keuzes te maken.

Wat is het algoritmeregister?

Het algoritmeregister is een overzicht van algoritmes die worden gebruikt door het CJIB. Het register is nog in ontwikkeling en bevat daarom nog niet alle algoritmes. We werken eraan om alle hoog-risico algoritmes in het register op te nemen. Dit zijn algoritmes met rechtsgevolgen en/of een aanmerkelijke impact op burgers, groepen of bedrijven, maar ook algoritmes die onder de hoog-risico definitie vallen van de AI verordening en algoritmes met een technische complexiteit.
In het register staat per algoritme eerst algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme. Daarna vindt u meer gedetailleerde technische informatie.

Algoritmen die het CJIB gebruikt

Waar kan ik terecht als ik feedback wil geven of vragen heb over dit algoritme?

Wilt u feedback geven of hebt u een vraag over het algoritmeregister of een algoritme? Maak dan gebruik van dit webformulier
Houdt u er rekening mee dat de reactietijd maximaal 10 werkdagen in beslag neemt.