Geld afgeschreven

Is er door ons geld afgeschreven van uw rekening? Dan moest u nog één of meer boetes betalen.

Hierover hebt u brieven en aanmaningen gekregen van ons. Maar u hebt nog niet alles betaald. Wij mogen nu het bedrag dat u nog moet betalen van uw rekening afhalen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 500.

Mag het CJIB geld van uw rekening halen?

Het CJIB mag van de minister aan uw bank de opdracht geven om de boete te betalen aan ons. Dit staat in artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Uw bank moet onze opdracht uitvoeren.
Hebben wij geld van uw rekening geschreven? Dan krijgt u hierover van ons een brief. De brief heet ‘kennisgeving van verhaal’.

Wat moet u doen als het niet gelukt is geld van uw rekening af te halen?

U krijgt dan van ons een brief. Hierin staat dat wij geprobeerd hebben om geld van uw rekening te halen. Dat is niet gelukt of het lukte niet het hele bedrag van uw rekening af te halen. U moet nu zelf het bedrag aan ons overmaken dat in de brief staat. Dit moet u doen binnen 7 dagen nadat u de brief hebt gekregen.

Hebt u financiële problemen gekregen?

Hebt u financiële problemen gekregen omdat wij geld van uw rekening hebben afgehaald? Dan kunt u dat digitaal aan ons doorgeven. U moet dan ook bewijzen uploaden, bijvoorbeeld uw laatste bankafschrift en een overzicht van de rekeningen die u nu niet kunt betalen. Wij beoordelen dan of we het bedrag weer aan u terugbetalen.
Schijft u liever een brief? Schrijf dan ‘VZD afschrijving spoed’ op de envelop, voeg kopieën toe van bewijzen en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie I&I - Incasso
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden 

Let op: als wij het geld aan u teruggeven, dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven