Geld afgeschreven

Is er door ons geld afgeschreven van uw rekening? Dan moet u nog één of meer boetes betalen. Hierover hebt u brieven en aanmaningen gekregen van ons. Maar u hebt nog steeds niet of niet alles betaald. Wij mogen nu het bedrag dat u nog moet betalen van uw rekening afhalen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 500. Voor elke boete die wij van uw rekening afhalen, halen wij ook € 10,26 aan kosten van uw rekening.

Mag het CJIB geld van uw rekening halen?

Het CJIB mag van de minister aan uw bank de opdracht geven om de boete te betalen aan ons. Dit staat in artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Uw bank moet onze opdracht uitvoeren.

Wat moet u doen als het niet gelukt is geld van uw rekening af te halen?

U hebt van ons een brief gekregen. Hierin staat dat wij geprobeerd hebben om geld van uw rekening te halen. Dat is niet gelukt of het lukte niet het hele bedrag van uw rekening af te halen. Nu moet u zelf het bedrag aan ons overmaken dat in de brief staat. Dit moet u doen binnen twee weken nadat u de brief hebt gekregen.

Bent u het er niet mee eens dat wij geld van uw rekening hebben afgehaald?

Als u het er niet mee eens bent dat wij geld van uw rekening hebben afgehaald, dan kunt u dit aangeven. Schrijf dan een brief naar de rechtbank waar de plaats van de overtreding onder valt. We noemen dit een verzetschrift. Hoe u dit doet leest u in de brief die u van ons krijgt of hebt gekregen. Deze brief sturen we u binnen één week nadat wij geld van uw rekening hebben afgehaald. De brief heet 'kennisgeving van verhaal'.

Hebt u financiële problemen gekregen?

Hebt u financiële problemen gekregen omdat wij geld van uw rekening hebben afgehaald? Stuur ons dan een brief met bewijzen van de financiële problemen die u hebt. Bijvoorbeeld uw laatste bankafschrift en een overzicht van de rekeningen die u nu niet kunt betalen. Wij beoordelen dan of we het bedrag weer aan u terugbetalen. Schrijf ‘VZD afschrijving spoed’ op de envelop en stuur uw brief naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie I&I - Incasso
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden 

Let op: als wij het geld aan u teruggeven, dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten