Over de schadevergoeding

Heeft de rechter beslist dat de dader u een schadevergoeding moet betalen? Dan doen wij ons best ervoor te zorgen dat de dader dit bedrag betaalt. U hoeft zelf niets te doen.

De rechter of het Openbaar Ministerie (OM) beslist of iemand een schadevergoeding moet betalen. De rechter of OM beslist ook hoe hoog dat bedrag is. Wij proberen ervoor te zorgen dat de dader dit bedrag betaalt.

Krijg ik een voorschot?

Heeft de dader acht maanden na de beslissing van de rechter nog niet (volledig) betaald? Dan kunt u soms alvast het bedrag of een deel daarvan van ons krijgen. Dit heet de voorschotregeling. U krijgt van ons een brief als dit voor u geldt.

Hoe krijgt u het bedrag van de schadevergoeding?

Elk bedrag dat de dader betaalt, storten wij gelijk door naar uw rekening. Soms heeft de dader met ons een afspraak gemaakt om het bedrag in delen te betalen. Dan krijgt u dus ook niet het hele bedrag in één keer, maar in delen. 
Wij mogen het bedrag niet voor u opsparen en in één keer aan u geven. Dat staat zo in de wet.

Wilt u zelf de schadevergoeding innen?

Of vraagt u bijvoorbeeld een ander incassobureau om dat te doen? Dan bent u verplicht om ons dat laten weten. Wij stoppen dan met het innen van de schadevergoeding bij de dader.

Als u zelf de schadevergoeding gaat innen,

  • ontvangt u geen voorschot,
  • moet u een ontvangen voorschot mogelijk terug betalen,
  • neemt het CJIB de inning niet over als het u of het andere bureau niet lukt.

Hebt u vragen over de schadevergoeding? Of wilt u weten of wij al bezig zijn het bedrag voor u te krijgen? Dan kunt u ons bellen of schrijven:

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) bij het CJIB
Postbus 2
8900 AA Leeuwarden
Telefoonnummer:  0900 753 75 37 op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur
(de kosten voor dit nummer vallen buiten uw mobiele belbundel)