Overzicht openstaande zaken voor iemand anders

U wilt weten welk bedrag iemand nog moet betalen aan ons. Daarvoor hebt u een Overzicht openstaande zaken nodig.

U hebt een machtiging nodig

Omdat u een overzicht voor iemand anders aanvraagt, hebt u een machtiging nodig.
Een machtiging is een brief of document waarin staat dat u zaken mag regelen voor iemand anders, bijvoorbeeld bij de gemeente of Belastingdienst.

Gebruikt deze persoon de Berichtenbox van de overheid?

En heeft deze persoon aangegeven dat ook post van het CJIB in deze berichtenbox moet komen? Dan staat het overzicht binnen één werkdag hierin. Als u bent gemachtigd voor de Berichtenbox, dan kunt u het overzicht daar bekijken. Bent u daarvoor nog niet gemachtigd, dan kunt u dit eerst regelen via machtigen.digid.nl.
Gebruik om het overzicht aan te vragen het formulier Overzicht openstaande zaken. Vul de gegevens van de persoon in waarvoor u het overzicht wilt ontvangen. Een machtiging uploaden is niet nodig, als u gemachtigd bent voor de Berichtenbox.
U ontvangt het overzicht alleen in de berichtenbox en niet meer via de post.