Nie zgadzają się Państwo z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

Jeśli otrzymali Państwo od nas list oznaczony literą „M”, zawiera on mandat za wykroczenie drogowe. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją o nałożeniu tego mandatu, mogą Państwo złożyć na nią zażalenie do prokuratora. Oznacza to odwołanie się od decyzji o mandacie. W czasie rozpatrywania odwołania nie muszą Państwo jeszcze płacić mandatu. Nie należy więc na razie składać wniosku o rozłożenie płatności na raty.

Chcą odwołać się Państwo od decyzji o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

Jeśli są Państwo właścicielem pojazdu, z użyciem którego popełniono zarzucane wykroczenie drogowe, mogą Państwo odwołać się od decyzji o nałożeniu mandatu.

Jeśli kierowali Państwo pojazdem, który nie jest Państwa własnością, mogą Państwo zwrócić się do jego właściciela o złożenie odwołania. Zgodnie z prawem holenderskim tylko właściciel pojazdu może złożyć zażalenie na decyzję o nałożeniu mandatu.
 

Odwołanie to można przesłać listownie do prokuratura w ciągu 6 tygodni od daty nadania naszego listu z decyzją o mandacie.

 • Pismo z odwołaniem musi zawierać wszystkie poniższe informacje:
  -  Państwa imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia,
  -  uzasadnienie odwołania się od decyzji o nałożeniu mandatu,
  -  numer IBAN, czyli numer Państwa rachunku bankowego,
  -  datę pisma,
  -  Państwa podpis.
   
 • Pismo z odwołaniem należy przesłać wraz z kopią decyzji o nałożeniu mandatu na adres prokuratury:
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Holandia

Jeśli zapłacili już Państwo mandat bezpośrednio policji, do pisma z odwołaniem należy również dołączyć protokół policji (raport policyjny).

Jakie jest dalsze postępowanie?

Jeśli złożyli Państwo zażalenie na decyzję o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe, otrzymają Państwo pismo z prokuratury (Parket CVOM) potwierdzające otrzymanie odwołania. Prokuratura może też poprosić Państwa o dalsze informacje. Następnie w ciągu szesnastu tygodni otrzymają Państwo od nas pismo zawierające decyzję prokuratora.

Nie zgadzają się Państwo z decyzją prokuratora?

Nie zgadzają się Państwo z decyzją sądu rejonowego?