Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy obywatel mieszkający lub pracujący na terenie Holandii jest zobowiązany zgodnie z prawem holenderskim do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego u holenderskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku zamieszkania lub pracowania na terenie Holandii i braku ubezpieczenia zdrowotnego obywatel podlega karze grzywny.

W przypadku nałożenia grzywny z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego obywatel jest zobowiązany do spełnienia dwóch warunków:

  1. Opłacenie grzywny. Kwota do zapłacenia wynosi w 2018 roku 386,49 euro.
  2. Jeśli obywatel nadal mieszka lub pracuje w Holandii, jest zobowiązany do niezwłocznego wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania co miesiąc składek w celu zabezpieczenia się przed nałożeniem kolejnej grzywny.

Nie mieszkasz już w Holandii. Dlaczego nadal otrzymujesz od nas korespondencję?

Jeśli obecnie obywatel mieszka za granicą, ale spędza określony czas na terenie Holandii w związku z przebywaniem, pracowaniem lub studiowaniem, jest on zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego za ten okres. Z powodu nieprzestrzegania tego prawa nałożono grzywnę, którą obywatel jest zobowiązany opłacić.

Co może zrobić obywatel w przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu grzywny?

W przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu grzywny obywatelowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Zamknij