Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy obywatel mieszkający lub pracujący na terenie Holandii jest zobowiązany zgodnie z prawem holenderskim do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego u holenderskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku zamieszkania lub pracowania na terenie Holandii i braku ubezpieczenia zdrowotnego obywatel podlega karze grzywny.

W przypadku nałożenia grzywny z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego obywatel jest zobowiązany do spełnienia dwóch warunków:

  1. Opłacenie grzywny. Kwota do zapłacenia wynosi w 2021 roku € 426,24.
  2. Jeśli obywatel nadal mieszka lub pracuje w Holandii, jest zobowiązany do niezwłocznego wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania co miesiąc składek w celu zabezpieczenia się przed nałożeniem kolejnej grzywny.

Nie mieszkasz już w Holandii. Dlaczego nadal otrzymujesz od nas korespondencję?

Jeśli obecnie obywatel mieszka za granicą, ale spędza określony czas na terenie Holandii w związku z przebywaniem, pracowaniem lub studiowaniem, jest on zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego za ten okres. Z powodu nieprzestrzegania tego prawa nałożono grzywnę, którą obywatel jest zobowiązany opłacić.

Co może zrobić obywatel w przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu grzywny?

W przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu grzywny obywatelowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu.