Stabilisatiefase

Heeft uw cliënt schulden en wilt u nagaan of een minnelijke schuldregeling de oplossing is voor het afbetalen van de schulden? Dan kunt u een stabilisatiefase aanvragen. Dat kan nu makkelijker doordat zes grote overheidscrediteuren een gezamenlijke afspraak hebben gemaakt. Hieronder leggen wij dit verder uit.

Wat is de stabilisatiefase?

Het CJIB, DUO, CAK, UWV, Belastingdienst en SVB hebben afgesproken om hun werkprocessen gelijk te krijgen met als doel:

  • makkelijker en sneller tot een minnelijke schuldregeling te komen;
  • dat iedere instantie bij de start van de stabilisatieperiode de zaken van schuldenaar stillegt (ongeacht of dit op een later moment leidt tot een MSNP, WSNP of andere afspraak);
  • dat iedere instantie, bij de keuze voor een aanvraag van een minnelijke regeling, in principe akkoord gaat met het voorstel.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De NVVK heeft het initiatief hiervoor genomen.

Wanneer kunt u gebruik maken van de stabilisatiefase?

Om gebruik te kunnen maken van de stabilisatiefase moet u lid zijn van één van onderstaande organisaties:

  • NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
  • Bewindvoerdersorganisaties
  • Instanties die de algemene voorwaarden ondertekend hebben