Wat is het CJIB?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zijn gevestigd in Leeuwarden en verzorgen de inning voor veel overheidsorganisaties.

We doen de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden. Met de inrichting van het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ontwikkelt het CJIB zich tot operationeel ketenregisseur. Het AICE coördineert de uitvoering van straffen in ons land. Denk bijvoorbeeld aan gevangenisstraffen of taakstraffen.

Met de uitvoering van deze taken levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.
We zijn een lerende en innovatieve organisatie met continu aandacht voor verbetering. De combinatie van innovatiekracht, kennis en deskundigheid zorgt voor een prominente positie binnen de overheid. Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat, is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.

Onze kernwaarden

 • Maatschappelijk betrokken
  We zijn trots op onze publieke taak en we voelen ons betrokken bij de maatschappij waarvoor we ons werk doen. Daarom weten we wat er speelt in onze omgeving, in de samenleving en zijn we ons bewust van de impact van ons handelen. Zo houden we aandacht voor de persoonlijke situatie van mensen en focus op onze maatschappelijke opdracht.
 • Betrouwbaar
  We staan voor kwaliteit, integriteit en rechtvaardigheid. Door de dingen die we doen goed te doen én door de goede dingen te doen. Door te verantwoorden wat we doen en waarom we dat doen. We leveren zo hoogwaardige publieke dienstverlening met oog voor de persoon.
 • Verbindend
  We staan in verbinding met onze omgeving en werken als één organisatie. Hiervoor zoeken we de samenwerking binnen en buiten het CJIB. Dit doen we over de grenzen van disciplines en taken heen. Het gaat ons om het gezamenlijke resultaat.
 • Deskundig
  We zijn gedreven en nieuwsgierige vakmensen. We gebruiken in ons werk op een verantwoorde manier informatie en technologie, we anticiperen op ontwikkelingen en we streven doorlopend naar verbetering. Zo zijn we wendbaar, jagen we beleid aan en denken we in mogelijkheden.

Meer informatie

Het CJIB is projectpartner van Interreg/BLING