Wat is het CJIB?

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het CJIB vormt een belangrijke schakel in het borgen van de rechtsstaat in Nederland. Het CJIB is het inning en incassogezicht van de overheid en is de regisseur binnen de executieketen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Iedereen moet erop kunnen rekenen dat beslissingen van de rechterlijke macht en overheden, maatregelen, sancties en heffingen daadwerkelijk worden uitgevoerd of geïnd. Met aandacht voor het maatschappelijk belang en persoonlijke omstandigheden.
Ons werk raakt mensen. Het heeft impact op mensen, maar is in het belang van de samenleving altijd noodzakelijk.