Wat is het CJIB?

Als onderdeel van de Rijksoverheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het CJIB aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het CJIB vormt een belangrijke schakel in het borgen van de rechtsstaat in Nederland. Het CJIB is het inning en incassogezicht van de overheid en is de regisseur binnen de executieketen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Iedereen moet erop kunnen rekenen dat beslissingen van de rechterlijke macht en overheden, maatregelen, sancties en heffingen daadwerkelijk worden uitgevoerd of geïnd. Met aandacht voor het maatschappelijk belang en persoonlijke omstandigheden. Ons werk raakt mensen. Het heeft impact op mensen, maar is in het belang van de samenleving altijd noodzakelijk.

Onze kernwaarden

 • Maatschappelijk betrokken
  We zijn trots op onze publieke taak en we voelen ons betrokken bij de maatschappij waarvoor we ons werk doen. Daarom weten we wat er speelt in onze omgeving, in de samenleving en zijn we ons bewust van de impact van ons handelen. Zo houden we aandacht voor de persoonlijke situatie van mensen en focus op onze maatschappelijke opdracht.
 • Betrouwbaar
  We staan voor kwaliteit, integriteit en rechtvaardigheid. Door de dingen die we doen goed te doen én door de goede dingen te doen. Door te verantwoorden wat we doen en waarom we dat doen. We leveren zo hoogwaardige publieke dienstverlening met oog voor de persoon.
 • Verbindend
  We staan in verbinding met onze omgeving en werken als één organisatie. Hiervoor zoeken we de samenwerking binnen en buiten het CJIB. Dit doen we over de grenzen van disciplines en taken heen. Het gaat ons om het gezamenlijke resultaat.
 • Deskundig
  We zijn gedreven en nieuwsgierige vakmensen. We gebruiken in ons werk op een verantwoorde manier informatie en technologie, we anticiperen op ontwikkelingen en we streven doorlopend naar verbetering. Zo zijn we wendbaar, jagen we beleid aan en denken we in mogelijkheden.

Meer informatie

Het CJIB is projectpartner van Interreg/BLING