Hebt u behoefte aan bescherming?

U hebt een brief gekregen omdat het Openbaar Ministerie (OM) of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat beslissen of de dader in aanmerking komt voor een verlof- of behandelmaatregel.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een:

 • voorwaardelijke invrijheidstelling of
 • plaatsing in een forensische zorginstelling of
 • deelname aan het Penitentiair Programma.

Waarom is het belangrijk dat u het formulier ‘Beschermingsbehoefte’ invult?

Als de dader in aanmerking komt voor een van deze mogelijkheden, dan krijgt hij meer vrijheden. Voordat de beslissing hierover wordt genomen, sturen wij u de brief Beschermingsbehoefte. Hierin vragen we u om aan ons door te geven of u behoefte hebt aan bescherming als de dader meer vrijheden krijgt. Het OM of DJI kan uw beschermingsbehoefte dan meewegen in de beslissing. 

Hieronder staat het formulier Beschermingsbehoefte. Vul dit in om uw beschermingsbehoefte door te geven.

Wat houden de beslissingen in?

 • Voorwaardelijke invrijheidstelling
  Het OM beslist of de dader eerder uit de gevangenis mag, om aan zijn terugkeer in de maatschappij te werken. 
   
 • Plaatsing in een forensische zorginstelling
  Heeft de dader psychische problemen en wil hij vrijwillig behandeld worden? Dan beslist DJI of de dader wordt overgeplaatst naar een forensische instelling. Dit kan nodig zijn wanneer de zorg binnen de gevangenis niet gespecialiseerd genoeg is voor de psychische problemen van de dader.
   
 • Deelname aan het Penitentiair Programma
  Het is belangrijk dat de dader na de straf goed terugkeert in de samenleving en niet opnieuw in de fout gaat. Met deelname aan het Penitentiair Programma kan de dader het laatste deel van de straf buiten de gevangenis doorbrengen. Dat is bedoeld om aan de slag te gaan met werk, zelfstandig wonen, de thuissituatie en het opbouwen van een sociaal netwerk. DJI beslist of de dader hieraan mag deelnemen.

Wat gebeurt er na de beslissing?

Komt de dader voorwaardelijk vrij of wordt hij in een forensische instelling geplaatst? Dan informeert het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het OM u hierover. 
Mag de dader deelnemen aan het Penitentiair Programma? Dan hoort u dat van het CJIB. 

Hebt u een vraag?

Hebt u een vraag over de brief Beschermingsbehoefte van het CJIB? Of hebt u een andere vraag over uw zaak of situatie? 
Bel dan met het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 699 19 51 (lokaal tarief).

Hebt u een vraag?

Bel dan met het Informatiepunt Detentieverloop: 088 699 19 51 (lokaal tarief).

Dat kan op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.