Slachtoffers en Nabestaanden

Bent u slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer van een misdrijf? En heeft de rechter bepaald dat de dader(s) u een schadevergoeding moeten betalen? Dan zorgt het CJIB ervoor dat u die schadevergoeding krijgt. Vanaf april 2024 informeert het CJIB u ook over een vonnis of arrest en vragen wij u naar uw eventuele beschermingsbehoefte, als dit aan de orde is. 

Mijnslachtofferzaak.nl

Op mijnslachtofferzaak.nl vindt u een online overzicht over het verloop van uw zaak (gestart op of na 1 februari 2020) bij de Politie, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau.
U logt in met uw DigiD.

Meer taken voor het CJIB

In 2021 is de wet Straffen en Beschermen aangenomen. In deze wet gaat het onder andere over taken als het beter informeren van slachtoffers en het vragen naar hun beschermingsbehoefte. De uitvoering van deze taken moet eraan bijdragen dat slachtoffers en nabestaanden zich meer gehoord en gezien voelen. 
Omdat het CJIB de afgelopen jaren op dit terrein veel kennis, informatie en ervaring heeft opgebouwd, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten deze taken bij het CJIB neer te leggen. Een groot en veelzijdig takenpakket zal daarom stapsgewijs overgaan van het OM naar het CJIB. Hierdoor zult u als slachtoffer of nabestaande vaker contact hebben met het CJIB.