Niezgadzanie się z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

W przypadku otrzymania od nas korespondencji z kodem pisma M obywatel jest zobowiązany do opłacenia mandatu za wykroczenie drogowe. W przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe obywatel może złożyć sprzeciw w Prokuraturze Krajowej. Określa się je mianem odwołania. Jeśli odwołanie jest w toku, obywatel nie jest zobowiązany do opłacenia wskazanej kwoty. Oznacza to, że w takiej sytuacji nie należy składać wniosku o rozłożenie płatności w ratach do czasu rozwiązania sprawy.

Czy chcesz zakwestionować decyzję o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

W Holandii mandaty zobowiązany jest opłacać właściciel pojazdu, nawet jeśli nie kierował on pojazdem w czasie popełniania wykroczenia. Właściciel pojazdu jednak ma prawo zwrócić się z prośbą do kierowcy o opłacenie mandatu. Jeśli jednak kierowca pojazdu odmawia opłacenia mandatu, zgodnie z prawem holenderskim właściciel pojazdu jest zobowiązany do jego opłacenia. Zobowiązanie to określane jest jako obowiązek prawny z tytułu numeru rejestracyjnego i jest on zawarty w prawie holenderskim.

Składanie odwołania w celu wyjaśnienia, że nie było się kierowcą pojazdu jest bezpodstawne. Jednakże istnieje możliwość upoważnienia kierowcy do złożenia odwołania. W tym celu można skorzystać z formularza upoważnienia. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać wraz odwołaniem.

Obywatelowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji poprzez przesłanie pisma do Prokuratury Krajowej. Odwołanie należy złożyć w ciągu 6 tygodni od daty przesłanego przez nas pisma.

 • Przesyłane pismo z odwołaniem musi zawierać wszystkie poniższe informacje:
  -  Imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia
  -  Uzasadnienie odwołania się od decyzji
  -  Numer IBAN (własny numer rachunku bankowego w formacie międzynarodowym)
  -  Datę pisma
  -  Podpis
   
 • Pismo należy przesłać wraz z kopią zawiadomienia o decyzji o nałożeniu mandatu do: 
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Holandia

Jeśli opłacono już mandat bezpośrednio na rzecz policji, należy do pisma dołączyć również raport policji.

Jakie jest dalsze postępowanie?

Jeśli obywatel zakwestionował decyzję o nałożeniu mandatu, otrzyma on pismo z jednostki generalnej Prokuratury Krajowej (Parket CVOM) potwierdzające otrzymanie odwołania. Czasami jednostka może zwrócić się z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji. W takiej sytuacji obywatel otrzyma pismo zawierające decyzję podjętą przez Prokuraturę Krajową. Prokuratura ma szesnaście tygodni na przesłanie takiego pisma.

Nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem prokuratora?

Nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem sędziego sądu rejonowego?

Bijlagen

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top