Niezgadzanie się z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

W przypadku otrzymania od nas korespondencji z kodem pisma M obywatel jest zobowiązany do opłacenia mandatu za wykroczenie drogowe. W przypadku niezgadzania się z decyzją o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe obywatel może złożyć sprzeciw w Prokuraturze Krajowej. Określa się je mianem odwołania. Jeśli odwołanie jest w toku, obywatel nie jest zobowiązany do opłacenia wskazanej kwoty. Oznacza to, że w takiej sytuacji nie należy składać wniosku o rozłożenie płatności w ratach do czasu rozwiązania sprawy.

Czy chcesz zakwestionować decyzję o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe?

Jeżeli jest Pan/Pani właścicielem pojazdu, albo nie jest Pan/Pani właścicielem pojazdu, ale Pana/Pani nazwisko widnieje na powiadomieniu, ma Pan/Pani prawo do złożenia odwołania od tego postanowienia.
Jeżeli kierował(a) Pan/Pani pojazdem, który jednak do Pana/Pani nie należy, w celu złożenia odwołania należy skorzystać z formularza upoważnienia.

Obywatelowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji poprzez przesłanie pisma do Prokuratury Krajowej. Odwołanie należy złożyć w ciągu 6 tygodni od daty przesłanego przez nas pisma.

 • Przesyłane pismo z odwołaniem musi zawierać wszystkie poniższe informacje:
  -  Imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia
  -  Uzasadnienie odwołania się od decyzji
  -  Numer IBAN (własny numer rachunku bankowego w formacie międzynarodowym)
  -  Datę pisma
  -  Podpis
   
 • Pismo należy przesłać wraz z kopią zawiadomienia o decyzji o nałożeniu mandatu do: 
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Holandia

Jeśli opłacono już mandat bezpośrednio na rzecz policji, należy do pisma dołączyć również raport policji.

Jakie jest dalsze postępowanie?

Jeśli obywatel zakwestionował decyzję o nałożeniu mandatu, otrzyma on pismo z jednostki generalnej Prokuratury Krajowej (Parket CVOM) potwierdzające otrzymanie odwołania. Czasami jednostka może zwrócić się z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji. W takiej sytuacji obywatel otrzyma pismo zawierające decyzję podjętą przez Prokuraturę Krajową. Prokuratura ma szesnaście tygodni na przesłanie takiego pisma.

Nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem prokuratora?

Nie zgadza się Pan/Pani z postanowieniem sędziego sądu rejonowego?

Bijlagen

Czy te informacje są dla Pana/Pani jasne?
Maximum 250 characters.
To top