Schadevergoedingsmaatregel

Hebt u een brief gekregen met de letter W? Dan hebt u schade gemaakt aan iemand anders of aan zijn spullen. De rechter of de officier van justitie heeft beslist dat u de schade moet betalen. Wij moeten ervoor zorgen dat u betaalt en geven het geld aan het slachtoffer. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met de tekst ‘schadevergoedingsmaatregel’. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u aanmaningen

Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u 2 keer een aanmaning. Het bedrag is hoger dan de boete. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30 hoger is.

Voorbeeld

U moet een schadevergoeding betalen van  € 200
Eerste aanmaning  € 215 = € 200 + € 15
Tweede aanmaning  € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u het hele bedrag niet betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie aan de politie de opdracht geven om u in de gevangenis te zetten. In de beslissing van de rechter staat ook hoeveel dagen u de gevangenis in moet.

Wettelijke rente

Heeft de rechter bepaald dat u wettelijke rent moet betalen voor het slachtoffer? En hebt u met ons afgesproken dat u het bedrag in delen mag betalen? Dan betekent dit dat het openstaande bedrag hoger wordt tijdens de betalingsregeling. Er blijft dan na afloop van de betalingsregeling nog een bedrag over. Hierover  ontvangt u dan een brief met de betaalinformatie.

Weten we niet waar u woont?

Hebt u de maatregel nog steeds niet betaald en weten we niet waar u woont? Dan zetten we uw gegevens in het opsporingsregister. Als de politie u aanhoudt, moet u de schadevergoeding meteen betalen. Doet u dat niet? Dan moet u naar de gevangenis.

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Legesveroordeling Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten