Schadevergoedingsmaatregel

Hebt u een brief gekregen met de letter W? Dan hebt u schade gemaakt aan iemand anders of aan zijn spullen. De rechter of de officier van justitie heeft beslist dat u de schade moet betalen. Wij moeten ervoor zorgen dat u betaalt en geven het geld aan het slachtoffer. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met de tekst ‘schadevergoedingsmaatregel’. Hierin staat hoeveel u moet betalen en wanneer.

Stap 2:  We sturen u aanmaningen

Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u 2 keer een aanmaning. Het bedrag is hoger dan de boete. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30 hoger is.

Voorbeeld

U moet een schadevergoeding betalen van  € 200
Eerste aanmaning  € 215 = € 200 + € 15
Tweede aanmaning  € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

Stap 3:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder u te laten betalen. U moet dan de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 4:  We vragen de officier van justitie om u in de gevangenis te zetten

Hebt u het hele bedrag niet betaald aan de deurwaarder? Dan kan de officier van justitie aan de politie de opdracht geven om u in de gevangenis te zetten. In de beslissing van de rechter staat ook hoeveel dagen u de gevangenis in moet.

Weten we niet waar u woont?

Hebt u de maatregel nog steeds niet betaald en weten we niet waar u woont? Dan zetten we uw gegevens in het opsporingsregister. Als de politie u aanhoudt, moet u de schadevergoeding meteen betalen. Doet u dat niet? Dan moet u naar de gevangenis.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten